Грађевинска парцела на Ауто-команди продата је по почетној цени од око 504,3 милиона динара привредном друштву Аутокоманда доо, речено је Танјугу у Дирекцији за градевинско земљиште и изградњу Београда.

Продато земљиште је површине 6.421 метра квадратних и планирано је за пословно комерцијалне делатности.

Локација је била предмет јавног надметања 2017. и 2018. године и тада није било заинтересованих понуђача.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ -  Хаос на станици код Аутокоманде

Приликом расписивања последњег огласа, у складу са градском одлуком, цена за локацију је умањена за 40 одсто.

Парцела је продата на јавном надметању одржаном у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, а за учешће на лицитацији пријавио се један понуђач, чија је претежна делатност разрада грађевинских пројеката.

Осим 504,3 милиона динара колико ће уплатити у буџет града, инвеститору ће у поступку прибављања грађевинске дозволе бити обрачунат и допринос за уређивање градевинског земљишта.

Инвеститор ће имати обавезу да пре прибављања локацијских услова, изради идејно решење објеката и партерног уређења локације, а такво урбанистичко-архитектонско решење мораће да добије сагласност Комисије за планове Скупштине града Београда.

Обавеза инвеститора биће и да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ће уредити јавно грађевинско земљиште у складу са Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта.