КАКО би се смањио ниво буке у урбаној средини, Град је расписао тендер за израду пројекта акустичног зонирања града. Након израде детаљне карте са подацима у којим деловима су суграђани највише изложени високим фреквенцијама, биће донета градска одлука на основу које ће бити дефинисани делови града у којима може да буде гласне музике, и они у којима то није дозвољено.

Усвајањем нових прописа, Београд ће бити подељен на зоне. Сходно томе, у том делу моћи да се налазе објекти одређене намене, а биће прописане границе у децибелима. На тај начин, проблем станара који годинама трпе малтретирање због гласне музике у угоститељским објектима биће решен. Додуше, не тако брзо, посебно за оне који су годинама изложени оваквим проблемима.

Како се наводи у конкурсној документацији, потребно је евидентирати све осетљиве објекте, попут болница, рехабилитационих центара, школа, вртића и других објеката осетљивих на буку.

- Биће обухваћено око 70.000 хектара. Израдићемо две карте акустичних зона, једну са постојећим стањем, а другу са планираном наменом простора. Акустичне зоне се одређују према постојећем стању изграђености, и зависе од тога шта се од објеката налази на одређеном простору. У свакој зони се одређују граничне вредности за дан и ноћ изражене у децибелима - пише у документацији.

Пре Београђана, овакве прописе усвојили су и Нишлије и Новосађани.

За објекте у зонама за релаксацију, стамбеним и рехабилитационим, дозвољени ниво буке је око 50 децибела за дан и око 40 за ноћне сате. У трговачкој и административној зони граница је око 60 децибела за дан и око 50 за ноћ, док у индустријском делу не постоји ограничење, осим уколико се објекат не налази на граници са другом зоном.

Фото: Танјуг

БЕЗ ОТВАРАЊА ПРОЗОРА У РАДИОНИЦАМА

У ДРУГИМ градовима Србије у којима је ова одлука на снази, прописано је да, уколико се мерњем нивоа буке утврди да прелази граничне вредности, осим казни, може да се наложи и уградња лимитера, који ће држати ниво музике у граници дозвољеног. На пример, у занатским и другим радионицама забрањено је држати отворена врата и прозоре у току обављања бучних радова.