РАДНИЦИ ЈП "Водовод и канализација Гроцка" недавно су почели радове на бушењу бунара у Умчарима. Ово су само припремни радови за потребе изградње будуће фабрике за прераду воде, која ће почети ускоро да се гради у овом грочанском насељу. Пројектована вредност, на основу техничке спецификације, износи 99 милиона динара, али тачан износ који ће Општина и Град уложити у овај посао знаће се након закљученог уговора.

Радови ће подразумевати реконструкцију постојећег објекта и доградњу новог дела сходно намени за пријем сирове воде са извора, прање филтера и снабдевање водом за пиће.

- Постројење за пречишћавање воде чиниће два објекта, филтер-станица и командно-погонски центар - објашњавају надлежни из ГО Гроцка. - Тачан датум почетка радова се не може прецизирати јер је он условљен самим поступком јавне набавке која ће ускоро бити расписана.

Међутим, ови радови требало би да реше деценијски проблем са којим се суочава око 5. 000 становника насеља Умчари и Пударци. Поред лошег квалитета и постојећа количина воде је недовољна за потребе мештана ових насеља. Водовод у Умчарима, на који су прикључена ова насеља, један је од најстаријих на подручју територије општине Гроцка. Снабдева се водом из изворишта који чине четири бунара. Осим једног, који је ископан 2000. године, сви су старији од 20 година.

- Највећи проблем је настао када је дошло до "прецрпљивања" изворишта, тачније када су нарушени природна равнотежа и притисци који владају у водоносним хоризонтима - објашњавају надлежни из ГО Гроцка. - Због тога се житељи стално суочавају са опадањем нивоа воде али и с променом хемијских карактеристика захваћених вода. Надамо се да ће након завршетка радова проблеми коначно бити решени, а мештанима олакшан живот.

СУВО У РИТОПЕКУ

НАДЛЕЖНИ из ГО Гроцка истичу да је за почетак изградње водоводног система у Ритопеку неопходно дорадити пројектну документацију и ускладити је са законском регулативом. До кашњења у реализацији пројекта је дошло зато што није постојала законска основа до усвајања Плана детаљне регулације, којим је обухваћено ово насеље. Он је усвојен крајем 2017. године и почео да се примењује тек прошле године.