Поводом текста „СКЛОЊЕНИ ЈЕР СМО СМЕТАЛИ“: Доценти Филозофског факултета објашњавају зашто су отпуштени”, који је објављен 23. априла 2019. године на сајту Новости, нашој редакцији се реаговањем обратио пуномоћник др Наде Зечевић, која се помиње у овом тексту.

У наведеном тексту је, између осталог, објављено следеће:

„Потпис нису ставила два страна члана комисије, а један члан, др Нада Зечевић, нема одговарајуће научно звање да би била њен део - каже Маја Николић“.

У реаговању се наводи:

- Како су горенаведене информације апсолутно неистините, у складу са чланом 84 Закона о јавном информисању и медијима, захтевамо објављивање следећег одговора: "Није истина да др Нада Зечевић нема одговарајуће научно звање за члана изборне комисије".

ДР МАЈА НИКОЛИЋ: МИНИСТАРСТВО ПОТВРДИЛО МОЈУ ТВРДЊУ

Поводом реаговања пуномоћника др Наде Зечевић, нашој редакцији обратила се др Маја Николић, која је цитирана у поменутом тексту. Она каже да је њена тврдња да др Зечевић нема одговарајуће научно звање у потпуности тачна и да не представља „најгрубљи напад на час и углед“, већ се заснива на чињеници да она по Закону и одговарајућем Правилнику не поседује ниједно научно звање, што је у два наврата потврђено дописима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Са овим дописима упознат је и декан Филозофског факултета.

Др Николић објашњава да по важећем Закону не постоји еквиваленција домаћих и иностраних научних звања, стога сваки појединац који жели да буде препознат као носилац неког научног звања у Србији мора се обратити Министарству и проћи цео процес избора у једно од три научна звања, и то без обзира на статус који има или је имао у некој иностраној научној/наставној институцији. Из тог разлога у допису Министарства јасно пише да Нада Зечевић „нема стечено научно звање “, те се „у нашој земљи третира као доктор наука без научног звања“. Та чињеница је онемогућава да учествује у комисијама за избор у наставна или научна звања у Србији, истиче др Маја Николић.