Колико пут утиче на изазивање и последице саобаћајних несрећа са трагичним исходом утврђиваће убудуће независан стручни тим, предвиђа нови Правилник који је донело Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.


Правилником о садржини и начину спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку односно последицама саобраћајне незгоде утврђен је начин формирања, рада и надлежност стручног тима који утврђује допринос пута саобраћајној незгоди.


Стручни тим за спровођење Независне оцене бира управљач пута, а његови чланови излази на лице места да утврди све елементе који су могли имати утицај у процесу настанка саобраћајне незгоде и њених последица и то чини у истим или сличним условима као у време незгоде.


На безбедност саобраћаја највише утичу човек, возило, пут и околина, а стручни тим ради са посебним освртом на утицај пута на саобраћајну незгоду и њену последицу.


Професор Саобраћајног факултета у Београду Борис Антић каже да је независна стручна оцена фактора пута једна од процедура из развијеног света.


ПРОЧИТАЈТЕ И: ЗА СМАЊЕЊЕ НЕСРЕЋА И ГУЖВИ: Од 1. јула о проблемима на путевима обавештење кроз радио програме


"То је метод када се код саобраћајних незгода са погинулим излази на лице места од стране стручног тима и утврђује да ли је пут допринео било настанку незгоде или последицама које су наступиле", каже Антић и додаје да ће овај Правилник уз ниж других омогућити системско управљање безбедности у саобраћају.


Он истиче да је независно мишљење од највећег значаја управљачу пута.


"Њему такав извештај тачно указује који су то евентуални недостаци пута који су довели до незгоде или утицали да последице буду веће", каже он.


Додаје да је то генерално системски допринос безбедности свима који су у саобраћају и на путној мрежи.


За судске поступке доказе прикупљају увиђајне екипе, а Правилником је одређено да ће приликом утврђивања доприноса пута саобраћајки и стручни тим изаћи на на лице места.


Према Правилнику овај тим је у контакту је са подручном организационом јединицом МУП-а од којих добијана на увид информације.


"Независном тиму и полиција мора да обезбеди одређене податке односно помогне при писању извештаја", напомиње Антић.


Стручни тим чине најмање два лица одговарајућих квалификација а, како је у Правилнику наведено, у случају понављања саобраћајне незгоде у периоду од две године на месту на коме је спроведена независна оцена, лице које је учествовало у претходној анализи не може поново бити у стручном тиму.