Аутобуси који буду возили децу на екскурзије и друга путовања мораће да испуне критеријуме прописане новим правилником, који треба да ступи на снагу од 1. септембра. Мере безбедности биће повећане, а новина је и то да ће свако дете морати да буде везано појасом. Имамо ли и такве аутобусе?

Свако дете мораће да веже појас или аутобус неће кренути. Нови правилник доноси строже провере како би деца на путу била безбедна.

Предвиђа да сваки аутобус мора да има регистрациону налепницу и потврду о техничкој исправности стару до 30 дана, лиценцу за превоз, ознаку за организовани превоз деце, сигурносне појасеве за сва седишта, уређај за загревање, хлађење и проветравање, тапацирана седишта, прибор за чишћење, обавештења о улазу, излазу, слободне пролазе између седишта и свих излаза.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Основне школе и основци биће корисници донације другог по реду Националног дана давања

Такође, сваки аутобус мора имати бар један апарат за гашење пожара, опрему за пружање прве помоћи и осталу прописану опрему попут резервног точка и троугла.

По правилнику, возач мора да буде психофизички способан да управља возилом, има фотокопију лекарског уверења стару до годину дана, одговарајућу возачку дозволу најмање три године, доказе о активностима возача, квалификациону картицу за обављање послова професионалног возача и уговор о раду.

Приватни превозници очекују да ће рок за испуњавање неких одредби бити продужен.

"Као што су фарбање возила, такође имамо једну одредбу која говори да ће возила морати да прелазе сваки месец технички преглед. Ту би требало видети, јер нека од тих возила прелазе око 50 километара дневно да тај рок буде дужи. То је и финансијско оптерећење и издваја се и време да би се возило заказало за технички преглед", објашњава Драго Тошић, директор конзорцијума приватних превозника.

ПОТРЕБНО ВРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ АУТОБУСА ПОЈАСЕВИМА

Из конзорцијума кажу да им је потребно више времена за опремање аутобуса појасевима и осталом опремом.

Са групом од тридесеторо деце мораће да иде најмање један групни пратилац, док уз већу гурпу морају ићи најмање два. Они ће бити дужни да обезбеде мир и дисциплину током вожње.

Најкасније два дана пред пут организатор превоза ће морати да обавести МУП о превознику, месту и времену поласка, броју аутобуса, возача и деце и осталих особа које путују. Пре поласка, полицајац ће преконтролисати аутобус и возач ће урадити алко-тест.

"Оно што је јако битно за велике градове као што је Београд, Нови Сад, Крагујевац не морају организатори путовања да чекају тај последњи тренутак, 48 сати, боље да екскурзију најаве раније како бисмо имали довољно времена да организујемо преглед сваког аутобуса", истиче Александар Раденковић, капетан полиције.

Наглашава да се дешава да прегледају аутобусе пре него што дођу родитељи и деца, тако да је аутобус свакако прегледан. "Ниједан аутобус, ако је екскурзија пријављена, неће кренути без да буде прегледан", додао је Раденковић.

Ако полицајац посумња да аутобус није технички исправан, возило се упућује на контролни технички преглед. Ако се приликом контроле утврди да неки од услова није испуњен, аутобус неће кренути док недостаци не буду отклоњени.

(РТС)