Поводом претње председника Синдиката „Слога“ да ће се самозапалити, представници два репрезентативна Синдиката ЈКП „Паркинг сервис“-a, “Независни синдикат“ и „Синдикална организација – Самостални синдикат“, који броје преко 900 чланова, саопштавају да синдикат „Слога“, са пет чланова нема својство репрезентативног синдиката да би у име већине запослених, могао да оцењује услове рада.

Имајући у виду резултате које су у протеклом периоду заједнички остварили послодавац ЈКП „Паркинг сервис“ и репрезентативни синдикати запослених, а који су несумњиво довели до побољшања услова рада, очигледно је да деловање Синдиката „Слога“ представља политички инструисане активности.

Наиме, репрезентативни синдикати су активно учествовали у изради Колективног уговора, којим су обезбеђена већа права за запослене. Обезбеђена je једнократна солидарна помоћ на годишњем нивоу и повећани су износи за јубиларне награде. Исто тако свим запосленима који живе ван територије града Београда обезбеђена је накнада трошкова превоза у јавном саобраћају од места пребивалишта до места рада. Обезбеђени су систематски прегледи за све запослене и организован је бесплатан боравак у планинским и бањским одмаралиштима, као и учешће на спортским и радно-производним такмичењима.

У претходном периоду, послодавац и репрезентативни синдикати су заједничким трудом допринели да ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, постане модерно предузеће које користи савремене технологије за свој рад, које је много улагало у побољшање услова рада, подизање квалитета ХТЗ и ИТ опреме, опремање канцеларијског простора и стварање позитивног радног окружења. Такође имплементиран је Систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду, као вид бриге о свим запосленима и резултат је смањење броја повреда на раду за око 45% у периоду од годину дана, као и други међународни стандарди.

Посебно истичемо значај пријема у радни однос око 400 запослених у 2018. години који су до тада радили преко омладинских задруга и агенција за кадровске услуге и чија су примања повећана за око 80%, чиме смо обезбедили исти радно правни статус за све запослене.

Срамно је што председник нерепрезентативног синдиката „Слога“ због личног незадовољства и фрустрација због одсуства подршке запослених прибегава оваквим методама, којима угрожава свој али и животе других људи.