Стопа ризика од сиромаштва у Србији износила је 2018. године 24,3 одсто и нижа је у односу на претходну годину за 1,4 процентна поена, објавио је данас Републички завод за статистику (РЗС) резултате шестог истраживања о сиромаштву и социјалној неједнакости.


Лица која су у ризику од сиромаштава нису нужно сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду, напомиње се у извештају РЗС-а.


Према резултатима истраживања, стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је лани 34,3 одсто, и такође је нижа за 2,4 процентна поена у односу на 2017, а реч је о лицима која су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћена, или живе у домаћинствима веома ниског интензитета рада.


Праг ризика од сиромаштва за 2018. годину износио је 16. 615 динара, просечно месечно за једночлано домаћинство, односно 29. 907 динара за домаћинства с двоје одраслих и једним дететом старости до 14 година, док је за четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје деце старости до 14 година износио 34.892 динара.


Посматрано према старости, лица од 18 до 24 године највише су била изложена ризику од сиромаштва - 29,1 одсто, као и лица млађа од 18 година (28,8 одсто).


Најнижу стопу ризика од сиромаштва, 21,1 одсто, имале су особе старије од 65 година.


Прочитајте још: Милион Хрвата живи у ризику од сиромаштва


Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва, чак 53,6 одсто, имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце, и лица млађа од 65 година која живе у једночланим домаћинствима, 37,2 одсто.


У зависности од радног статуса, међу популацијом старосто 18 и више година најизложенија ризику од сиромаштва била су незапослена лица, 49 одсто, најнижа стопа ризика од сиромаштва је била међу запосленима код послодавца, 6,8 одсто, код самозапослених лица је та стопа износила 31 одсто, а код пензионера 17,1 одсто.


Реч је о истраживању које се спроводи једном годишње, по стандардизованој методологији која се примењује у земљама ЕУ, а циљ истраживања је прикупљање података на основу којих се израчунавају индикатори сиромаштва, социјалне укључености и услова живота.