ЧЕКОВЕ примају сви, али не могу сви на одложено. Свака трговинска кућа има списак "пожељних" банака чији клијенти могу да пазаре на почек и до годину дана. Потрошач чија банка није на овој листи, чеком плаћа као и кешом. Трговци овакве спискове имају већ годинама, али ова пракса би могла ускоро да буде заустављена. Народна банка упозорава да је то незаконито и саветује трговцима да сами не оцењују и раздвајају банке, а тиме и своје купце.

Прочитајте још - "Дина" замењује чекове

- Све пословне банке у Србији које издају и чекове, имају важеће дозволе за рад Народне банке Србије и под њеним су сталним надзором, што значи да се све налазе у истоветној правној и чињеничној ситуацији и морају бити једнако, недискриминаторно третиране - истичу у НБС. - У складу са тим НБС препоручује свим трговцима да своју пословну праксу прилагоде том правном и чињеничном стању.

Прочитајте још - Чекови су најбољи за куповину хране

На спискове подобних и непожељних банака потрошачи наилазе у готово свим трговинама које кредитирају своје потрошаче и одобравају им одложено плаћање. Трговци тврде да се на листи оних чијим чековима је могућа отплата рачуна на неколико месецим налази већина банака које издаје чекове. Ипак, неке чекове пуштају истог дана, јер је, како кажу, то процена ризика на одређеном локалном тржишту.

Управо се то не допада централној банци, где наглашавају да континуирано прате све активности које могу угрозити стабилност финансијског система, без обзира на то да ли те активности предузимају банке или друга привредна друштва и грађани. У НБС сматрају да то што трговци не прихватају неке чекове може навести на закључак да трговци тако прикривено процењују бонитет одређених банака. И то без јасних критеријума.

- Ова пракса је спорна, како са становишта дискриминације, тако и са становишта финансијске стабилности, будући да код потрошача може да изазове погрешну перцепцију да су само банке које издају чекове који се реализују "на одложено плаћање" довољно финансијски јаке и стабилне - упозоравају у НБС.

ЈАВНО И ТАЈНО ДОК поједине трговинске куће јавно на својим интернет-порталима објављују списак банака чије чекове примају на одложено плаћање, поједини трговци крију ове податке. И не само то - већ јавно своје потрошаче доводе у заблуду наводећи да примају на одложено чекове свих банака. Тако немали број потрошача праву истину сазна тек на - каси.

- Додатно, оваквим поступањем може се отворити и питање потенцијалне дискриминације потрошача, а не само банака, те у складу с тим и питање усклађености оваквог поступања са одредбама Закона о заштити потрошача.

У централној банци наводе да оваквим поступањем поједини трговци нарушавају репутацију тих банака, које имају дозволу и уредно послују у Србији, "што је за те трговце додатни правни ризик".

- Коначно, са аспекта трговца коме је циљ пословање с профитом, нејасни су интереси којима се тај трговац руководи, лишавајући себе додатних извора прихода по основу проширене сарадње са свим банкама и њиховим клијентима - закључују у НБС.

ПОТПИСАНЕ МИЛИЈАРДЕ

Банке још нису пребројале колико је тачно чекова пуштено на трговинским касама током 2018. године. Према последњим доступним подацима, за лањских девет месеци исписали смо укупно 5,8 милиона чекова за пазар од 26,4 милијарде динара. Судећи према промету чековима у претходним годинама, очекивано је да се овај број, у коначном резултату, увећа за још близу два милиона чекова и осам, девет милијарди динара.