РАДНИЦИ јавних предузећа, која су 2017. годину завршила "у плусу", имали су шансу да део те добити осете. Влада Србије је 27. децембра дала сагласност да државне компаније од општег интереса део профита поделе са запосленима. И већина је то и урадила. "Пошта Србије" дан након сагласности оснивача - већ 28. децембра.

Министарство привреде надзире рад укупно 37 јавних предузећа и друштава капитала која обављају делатност од општег интереса. Она су у 2017. години остварила пословни добитак у износу од 31,77 милијарди динара. На почетку те године фирме су биле знатно скромније у очекивањима. Надале су се нето профиту од 4,3 милијарде динара, али су очекивања премашиле за 451 одсто, па су завршиле са чистом добити од 23,6 милијарди динара. Део те добити могле су да дају запосленима.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Буџет чека добит и од државних фирми

"Пошта Србије" је, према подацима Агенције за привредне регистре, у 2017. остварила нето добит од 2,23 милијарде динара. Скоро 20 одсто те суме поделили су запосленима.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Влада дала сагласност за исплату дела добити запосленима јавних предузећа

- На основу одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа "Пошта Србије", на коју је 27. децембра 2018. године Влада решењем дала сагласност, део добити од 475 милиона динара расподељен је радницима - кажу у "Пошти Србије". - Исплата запосленима је извршена 28. децембра 2018. године.

НАСТАВЉАЈУ "У ПЛУСУ" ЈАВНА предузећа трећу годину заредом послују профитабилно, а захваљујући знатно побољшаним резултатима из финансирања, пословну 2017. годину су завршила са двоструко већим позитивним нето резултатом, у износу од 29.029 милионa динара, стоји у анализи Агенције за привредне регистре. - Успешније укупно пословање јавних предузећа илуструје податак да је укупан број профитабилних предузећа повећан са 388 на 421. У негативној сфери је пословало 135 јавних предузећа.

Право да део зараде поделе запосленима искористили су и у "Електромрежи Србије". Они су у 2017. години, према подацима АПР, остварили нето добит од око три милијарде динара.

- Акционарско друштво "Електромрежа Србије" из године у годину послује позитивно и остварује добит - кажу у овом предузећу. - Највећи део тих средстава уплаћује се у буџет Републике Србије и улаже у развој капацитета за пренос електричне енергије. Један део добити из 2017. године, по основу учешћа у њеном остваривању и у складу са одлукама Владе Републике Србије, статутом компаније и колективним уговором, исплаћен је запосленима ЕМС-а. Износи 5,4 процента укупне добити остварене у тој години.

"Србијагас" је трећи на листи добитника из 2017. године. Уписали су 16,7 милијарди динара нето зараде. Ова фирма, међутим, носи и 49,5 милијарди динара (на крају 2017. године) губитка изнад нивоа капитала.

- Влада Србије је дала сагласност на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП "Србијагас" Нови Сад, коју је донео Надзорни одбор ЈП "Србијагас", на седници одржаној 24. октобра 2018. године - кажу у "Србијагасу". - Наведеном одлуком се нераспоређена добит, која је утврђена у годишњим финансијским извештајима са стањем на дан 31. 12. 2017, распоређује за покриће дела губитка ЈП "Србијагас", који потиче из ранијих година. Дакле, одлуком није предвиђено да се иста распореди оснивачу, а ни запосленима.

Иста ситуација је и у "Железницама Србије". Они су у 2017. имали добит од око 3,58 милијарди динара, али због губитка који превазилази капитал, радницима нема шта да се подели.