МИНИСТАРСТВО финансија објавило је данас јавни позив за прикупљање изјава о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у Комерцијалној банци путем тендера. Рок за доставу изјава је 21. јун. Након тога, у даљем процесу продаје моћи ће да учествују купци који испуњавају прописане критеријуме.

На продају се нуде акције банке које представљају не мање од 50,1 одсто укупног броја обичних акција издатих од стране банке, са могућношћу стицања највише 13.997.686 обичних акција издатих од стране банке - што чини укупно највише 83,23 одсто укупног броја издатих обичних акција банке.


Прочитајте још: ПОЗИВ ИНВЕСТИТОРИМА: Нуди се 83,16 одсто Комерцијалне банкеУчесници на тендеру треба да докажу да се баве банкарском делатношћу у последње три године, и да је вредност укупне активе која се односи на банкарску делатност већа од милијарду евра на крају 2018. године (ако није применљиво, онда на крају 2017. године), или да су прикупили средства у износу од најмање 500 милиона евра у последњих 10 година. Или, могу да докажу и да управљају имовином вредном најмање милијарду евра на крају 2018. године (ако није применљиво, онда на крају 2017. године), или да су инвеститор последњих 10 година кроз минимално учешће у капиталу од 20 одсто у најмање једној банкарској групи, чија је актива износила преко милијарду евра, у најмање једној од датих година инвестиционог периода.

- Поступком је предвиђено да Министарство финансија, након што прими изјаве о заинтересованости, одлучи о врсти тендерског поступка - истичу у Министарству.