Бруто девизне резерве Народне банке Србије износиле су на крају јуна 2019. године 12,14 милијарди евра, што је за 490,5 милиона евра више у односу на мај и истовремено њихов највиши ниво од 2000. године, од када се прате подаци.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) такође су на крају јуна достигле рекопрдан ниво откако се води оваква евиденција, и износиле су 10,14 милијарди евра, што је за 433 милиона евра више него у мају, објавила је НБС.

Бруто девизне резерве су у односу на крај јуна 2018. године повећане за преко милијарду евра (1.041,7 милиона евра), и то у периоду када се држава нето раздужила у девизном знаку за готово 1,9 милијарди евра, истичу из централне банке.

Наведено, како додају, указује да су девизне резерве повећаване по основу других фактора и то у највећој мери по основу интервенција НБС на домаћем девизном тржишту нето куповином девиза у износу од 1,37 милијарди евра, што је најздравији начин повећања резерви.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе М1 од 185 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Мали: Припремамо буџет за 2020, можда и 300 милиона за путеве

"Раст бруто девизних резерви НБС из маја настављен је у јуну, и то у амбијенту у којем је држава смањила своје девизне обавезе у нето износу од 290,2 милиона евра по основу кредита и хартија од вредности емитованих на домаћем и међународном финансијском тржишту, што је допринело даљем смањењу јавног дуга и побољшању његове валутне структуре", наводи се у саопштењу.

Подсећа се да је Република Србија у јуну емитовала прву државну обвезницу деноминовану у еврима у износу од 1,0 милијарде евра на међународном финансијском тржишту ради превременог откупа дела доларских еврообвезница у укупном износу од 1,1 милијарди долара, које су емитоване 2011. и 2013. године, а доспевају у 2020. и 2021. На тај начин стари скупи дуг Србија је заменила значајно јефтинијим финансирањем по рекордно ниској купонској стопи од 1,50 одсто и каматној стопи од 1,6 процената.

Повећање бруто девизних резерви у јуну у највећој мери је резултат прилива по основу активности НБС на међубанкарском девизном тржишту (653,0 милиона евра), као и ефикасног управљања девизним резервама, уобичајених активности банака по основу девизне обавезне резерве, донација и другим основима (у укупном нето износу од 140 милиона евра).

Наведени приливи вишеструко су надмашили једину категорију која је деловала у смеру смањења девизних резерви - нето одлив по основу поменутог раздужења државе од 290,2 милиона евра, као и у потпуности амортизовали негативан утицај тржишних фактора (укупно нето 12,3 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јуну износио је 496,7 милиона евра и био је за 58 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих шест месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2,78 милијарди евра.

Посматрано на нивоу месеца, вредност динара је готово непромењена у односу на евро, док је у првој половини 2019. године забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 0,2 процента.

У условима снажнијих апрецијацијских притисака на девизном тржишту у јуну, пре свега услед великог интересовања страних инвеститора за улагање у дугорочне динарске обвезнице Србије, НБС је, у циљу ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса, интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 735 милиона евра, што је највиши износ месечне интервенције од када се оне спроводе.

Народна банка Србије је у јуну, седми пут у 2019. години, организовала додатну своп аукцију, на којој је у првом краку на рок од две недеље од банака своп купила девизе - евре за динаре у износу од 25 милиона евра, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност у износу од 2,9 милијарди динара.

Додатна аукција је организована како би се и на почетку новог обрачунског периода издвајања обавезне резерве банака наставило са одржањем релативне стабилности краткорочних тржишних каматних стопа, наводи се у саопштењу НБС.