Унија дискографа Србије-УДС је реномирано удружење музичких дискографа у Србији који заступају каталоге домаћих и страних музичких издања. УДС се оглашава у јавности поводом дате изјаве Верана Матића, председника Асоцијације независних електронских медија-АНЕМ, у вези са штрајком глађу Маје Павловић власнице Канала 9 из Новог Сада.Изјава Верана Матића односила се на потребу за корекцијом минималне накнаде у Споразуму о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација, који су закључили АНЕМ, с једне стране, и организације ОФПС и ПИ, са друге стране.


УДС овим путем подсећа да су организације ОФПС и ПИ управо са АНЕМ-ом водиле преговоре и постигле споразум о тарифи накнада за емитовање, којим је утврђена минимална накнада за емитовање. Минимална накнада није утврђена ни фиксно, ни паушално, већ се по споразуму о тарифи утврђује за сваког емитера посебно по његовој зони покривености. За емитере који имају локалну или регионалну покривеност ова накнада је изузетно ниска и утврђује се кад емитер нема остварен приход или је приход остварен и пријављен организацијама минималан. У свим државама у региону и Европи такође је предвиђено плаћање минималне накнаде уколико емитери не остварују приходе.


У поређењу са тарифама организација за колективно остваривање ауторског и сродних права из земаља у региону, тарифа организација ОФПС и ПИ је најмања у региону. Дакле, није у питању никакав намет или такса, већ накнада за искоришћавање туђе интелектуалне својине, у случају да емитери користе репертоар организација Сокој, ПИ и ОФПС, које штите интересе својих чланова и носилаца права и за њих прикупљају накнаду одређену тарифама. Осим тога, организације корисницима такође нуде могућност остваривања попуста и на минималну накнаду уколико редовно измирују своје обавезе.


С друге стране, Маја Павловић, власница Канала 9 годинама уназад избегава испуњавање законске обавезе плаћања накнаде за емитовање и њена реакција на правноснажне судске пресуде је „штрајк глађу“. Организације за колективно остваривање ауторског и сродних права су Маји Павловић у претходном периоду понудиле закључење споразума за Канал 9, међутим Маја Павловић је до сада игнорисала ову понуду.


УДС позива председника АНЕМ-а Верана Матића да позове Мају Павловић да прекине „штрајк глађу“ и да на заједнички састанак позове Мају Павловић, представнике организација Сокој, ОФПС и ПИ, као и представнике удружења новинара УНС у циљу превазилажења неспоразума Канала 9 са организацијама Сокој, ОФПС и ПИ око пла

ања накнаде, утврђивања свих чињеница и договора око склапања споразума између организација и Канала 9.


Све то имајући у виду да је АНЕМ, као репрезентативно удружење емитера, склопило споразум о тарифи са организацијама ОФПС и ПИ 2014. године, као и протокол око регулисања накнаде за емитере са Сокојем такође 2014. године.


Поједини емитери неретко избегавају плаћање накнаде у проценту од прихода по тарифи, тако што приходе од маркетинга остварују преко својих повезаних фирми које немају дозволу РЕМ-а и на такав начин врше злоупотребе према колективним организацијама приказујући мање приходе и плаћајући само минималну накнаду.


УДС позива поједине медије и медијска удружења новинара да не врше политизацију „штрајка глађу“ Маје Павловић јер су организације за колективно остваривање ауторског и сродних права независна, непрофитна, аполитична и самостална удружења носилаца права, основана вољом својих чланова како би за њих прикупљала накнаду за искоришћавање предмета заштите, на основу позитивних прописа Републике Србије и ратификованих међународних уговора.


Политизацијом „штрајка глађу“ Маје Павловић поједини медији и медијска удружења новинара на неки начин и подстрекују Мају Павловић да крши законе који се односе на заштиту ауторског и сродних права и интелектуалне својине уопште.


Уједно УДС позива и медијска удружења новинара и РЕМ и РАТЕЛ да истраже и утврде да ли су кабловски емитери Н1, Нова С и Спорт клуб канали који реемитују свој програм код оператера кабловско-дистрибутивних система, а крше и злоупотребљавају Закон о електронским медијима из 2014. године, као и Закон о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији из 2009. године, имајући у виду да се, у складу са чланом 5. Закона о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији и чланом 45. Закона о електронским медијима, налазе у надлежности Републике Србије, а немају дозволу Регулаторног тела за електронске медије-РЕМ и не спадају у лица која у складу са чланом 74. Закона о електронским медијима могу емитовати свој програм и без дозволе РЕМ-а, као и да постоје сазнања да ти канали у Републици Србији послују преко правних лица Адриа Неwс, Унитед медиа продуцтион и Цас медиа која су са својим седиштем регистрована у Републици Србији, а имају само формално издате дозволе у Луксембургу и на такав начин избегавају плаћање накнаде организацијама које штите хиљаде аутора, интерпретатора и произвођача фонограма.