КАРТЕЛИ се тешко доказују, а још теже растурају. А кључну улогу, како показује искуство, имају "доушници". Комисија за заштиту конкуренције недавно се похвалила да је успела да открије осам фирми које су договарале цене на јавним набавакама. Успели су захваљујући "покајнику", компанији која је и сама учествовала у договору, али је решила да га пријави и прибави доказе. Кажу да су последњих година имали више оваквих пријава.

Прочитајте још: Гробари правили монопол око споменика

"Покајнички програм" познају и примењују сва тела за заштиту конкуренције на свету. Он даје могућност учеснику у картелу, који први пријави његово постојање и за то Комисији за заштиту конкуренције пружи доказе, да буде ослобођен од плаћања казне. Уколико није први који пријави договор, казна може да му буде смањена.

- Досад је откривено и кажњено више учесника на тржишту на основу пријаве за "покајнички програм", али због интереса подносиоца, чије би откривање идентитета могло да има штетне последице по њега и сам поступак, Комисија не објављује ко је у питању, нити износ ослобађања од обавезе плаћања казне - објашњавају у Комисији за заштиту конкуренције.

- Светска искуства показују да на успешност спровођења "покајничког програма", који је у свим јурисдикцијама сличан, утиче и култура пословања у одређеној држави, као и многи други фактори.

Ослобађање од казни "покајника" омогућава Закон о заштити конкуренције из 2009. године. У Америци се примењује од 1978. године, док је Европска унија овај концепт увела 1996.

ПРАШТА СЕ И ЗАТВОР ПРЕМА Кривичном законику, учесник који закључи забрањен рестриктивни споразум, а којим се одређују цене, ограничава производња или продаја, односно прави подела тржишта, може бити кажњен затвором од шест месеци до пет година - објашњавају у Комисији за заштиту конкуренције. - Онај учесник у рестриктивном споразуму, који испуњава услове за ослобађање од обавезе утврђеном мером заштите конкуренције, у смислу Закона о заштити конкуренције, може се ослободити казне.

- Ова могућност не може се применити у случајевима сумњи на злоупотребе доминантног положаја - објашњавају у Комисији.

- У програм се не могу укључити иницијатори, односно вође картела и они који су подстрекивали или принудили друге на картелско удруживање. Учеснику рестриктивног споразума који пријави забрањени споразум, а који не испуњава услове за ослобађање од плаћања новчаног износа, казна може бити умањена од 20 до 50 одсто, у зависности од тога који му је статус признат.

ДОГОВОР ЗИДА ЦЕНУ

НАЈЧЕШЋЕ повреде конкуренције су у форми уговора, појединих одредаба уговора, изричитих или прећутних договора, усаглашавања пракса, као и недозвољених удруживања учесника на тржишту - кажу у Комисији за заштиту конкуренције. - Најтежи облици повреде конкуренције свакако су картелски споразуми који доводе до неравнотежа на тржишту, а што последично доводи и до виших цена, слабијег квалитета и смањене могућности избора за грађане. Комисија је имала случајеве откривања картелског договарања у јавним набавкама и злоупотребе доминантног положаја.