Министарство државне управе и локалне самоуправе, након прве уводне обуке, наставило је са практичним обукама за референте који раде у апликацији Јединственог бирачког списка.

Помоћница министра Марина Дражић каже да је веома значајно да референти који раде на пословима ажурирања Јединственог бирачког списка унапреде своја знања за рад у апликацији, као и да размене искуства у вођењу ове евиденције и укажу на изазове са којима се сусрећу на терену.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ODLUKA VLADE: Birački spisak ide na skener

Обуке за референте који раде у апликаији Јединственог бирачког списка спроводе се у складу са закључцима Владе Србије и Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права, којима се додатно унапређује изборни процес у земљи.