ОПТУЖЕНИ Радуле Ђоковић, који је 2014.године ухапшен за члановима Комисије Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, противправно је лишен слободе.

Оптужени Ђоковић Радуле је неосновано лишен слободе на основу решења судије за претходни поступак Вишег суда у Београду кпп.6п. 209/17 од 02.07.2014.године у временском периоду од 01 .07.2014. године до 25.08.2014. године, имајући у виду да је наредбом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто бр. 29/16 од 09.01.2019. године, обустављена истрага покренута наредбом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кти бр. 275/14 од 02.07.2014.године, против окривљеног Ђоковић Радула због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 и члана 33 Кривичног законика јер нема довољно доказа да је окривљени извршио дело које му се ставља на терет.