На Европском суду за људска права у Стразбуру у среду је отворена усмена расправа о оправданости тужбе коју је Словенија у септембру 2016. покренула против Хрватске, везано на потраживања некадашње Љубљанске банке Загреб од хрватских предузећа,

Реч је о потраживањима из 80-их година прошлог века, кад је правна претходница садашње Нове Љубљанске банке (НЛБ) пословала у Хрватској, наводи агенција Хина.

Током расправе која је јавна, заступници двеју страна представиће своја становишта о предмету тужбе и одговарати на питања чланова великог судског већа које мора да донесе одлуку да ли је суд у Стразбуру надлежан за тај предмет, пошто су на њему тужбе држава против држава реткост, и по правилу преузима случајеве везане за кршење људских права појединаца и група људи.

Ако се прогласи надлежним, у наставку поступка одлучује о меритуму предмета и тужбеном захтеву, а одлука суда је коначна.

Прочитајте још - Љубљанска банка од 2016. исплаћује стару девизну штедњу


Словенија наводи у тужби, коју је усмено представила висока представница владе за питања сукцесије Ана Полак Петрич, да Љубљанска банка Загреб у протеклих 30-ак година, упркос бројним судским поступцима које је покретала у Хрватској, није могла да наплати своја стара потраживања из 80-их година прошлог века.

Првенствено се ради о потраживањима која су настала кредитирањем подузећа, али и физичких лица. Наводи да је тако оштећена за 429,5 милиона евра.

У тужби такође наводи да су хрватске власти својим "системским" интервенцијама у судским поступцима које је покренула Љубљанска банка онемогућиле наплату старих потраживања од предузећа као што су "ИПК Осијек" и Ина.

Додаје се да је Хрватска на тај начин кршила више одредаба Конвенције о људским правима, која “гарантује права свим физичким и правним лицима", која јамчи право на коришћење имовине, право на поштено суђење и коришћење правног лека, те право на једнакоправан третман у поступку пред судом.

"Одбацивање захтева Словеније од стране Суда би значило да државна правна лица не уживају таква права и да Суд није у стању да гарантује заштиту њихових права“, рекла је Полак Петрич.