НА простору од 24.000 хектара ускоро би требало да буде успостављен парк природе, као заштићено подручје Бјелашница – Трескавица – Височица – Кањон Ракитнице.

Парк природе, који ће засигурно бити место одмора за душу љубитеља природних лепота из целе Босне и Херцеговине, региона, па и света, налазиће се на простору који обухвата територије три општине, и то Коњица, Трнова и Хаџића.

Прочитајте још: Пењачки фестивал у кањону Тијесно привлачи све више авантуриста

Уз помоћ Федералног министарства приороде и туризма, као и ут подршку Програма Уједињених нација за природу (УНЕП), протеклих месеци одржано је низ консултација са представницима тих општина.

Консултације су резултирале договором о коначном обухвату будућег заштићеног подручја Бјелашница – Височица – Трескавица – Кањон Ракитнице, које би након спровођења законске процедуре проглашења заштите обухватало близу 10.000 хектара на подручју општине Коњиц, око 9.200 хектара на подручју општине Трново, као око 4.600 хектара на подручју општине Хаџићи.

Прелиминарно је утврђено и да би овом простору требала бити додељена трећа категорија заштите – парк природе.Прочитајте још: Влада Републике Српске прогласила Парк природе Уна

У парку природе допуштене су привредне и друге делатности и радње којима се не угрожавају његове битне одлике и улога.

У локаним заједницама које се налазе на простору које ће обухватити парк природе сматрају како је нарочито важно да је коначно утврђена граница заштићеног подручја, што је био велики камен спотицања у претходном периоду.Федерално министарство природе и туризма, осим простора обухвата, заједно са локалним заједницама је усугласило и све елементе будућег заштићеног простора на подручју општина Коњиц, Трново и Хаџићи.

Министарство ће, такође, утврдити степен заштите на основу израде студије о вредновању простора, а начин управљања и коришћења простора биће регулиран посебним законом.Парк природе површином највише обухвата подручје територије Коњица, од чувеног села Лукомир, који припада тој општини, преко највишег врха Височице (Џамија, 1967 метара) и планинских села, па све готово до ушћа реке Рактинице у Нерететву.

Што се тиче општине Хаџићи, како је објашњено, биче заштићено подручје од врха Бјелашнице преко Крвавца до Опанчака, односно приближно 45 квадратних километра територије, што је, сматрају у тој локалној заједници, у посебном интересу заштите ових подручја.Занимљиво је да ће у случају Трнова чак једна четвртина простора укупне површине општине ући у обухват заштићеног подручја, што доста говори о опредељености те локалне заједнице да штити своје природне лепоте.

Коначно је урађено разграничење између заштићених простора и простора који ће служити осталим наменама и потребама развоја тих простора.

Иако једна четвртина површине општине улази у простор посебног режима заштите, у Трнову се надају да ће и ови простори дати додатни подстицај развоју.