УМЕСТО добродошлице, на самом улазу у Бајмок, тик уз пут ка Сомбору, путнике су ових дана дочекали лешеви угинулих домаћих животиња.

Иако службе ЈКП "Чистоћа и зеленило" из Суботице редовно долазе по угинуле животиње, мештани су почели лешеве да истоварају на месту некадашњег сточног гробља у насељу.

По речима Арпада Киша, председника Удружења сељака Суботице, овај проблем постоји неколико година, али решења тренутно нема.

- Ту су некада сакупљане угинуле животиње, које су потом ношене у кафилерију "29. новембра". Међутим, као што је познато, та фабрика годинама не ради, а МЗ је раније успевала некако да обезбеди човека који је овде закопавао животиње и простор дезинфиковао кречом - објашњава Киш. - Од прошле јесени, то више нико не ради, а мештани по навици ту доносе и крупне и ситне животиње. То је боље него да стоку остављају у дворишту, или бацају у јарак. Међутим, механизам уклањања није утврђен и нико се тиме не бави.

Још јула 2014. године ступила је на снагу уредба која регулише поступање са угинулим уматиченим грлима говеда, свиња и оваца, а која каже да сточар мора да их "раздужи на легалан начин", односно, да надлежни ветеринар мора да констатује угинуће и сачини записник и тако одјави ушну маркицу.

ЈАМА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ ПРАВИЛНИКОМ о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, дефинисана је обавеза града да изгради центар за сакупљање остатака животињског порекла. Градска управа у сарадњи са Републичком ветеринарском инспекцијом, привремено решење за одлагање угинулих животиња, нашла је у јами на простору где је некада било сточно гробље.

Том уредбом се од локалних самоуправа тражи да имају посебно возило, хладњачу за складиштење и кафилерију. Посао одношења угинулих домаћих животиња са фарми, град је поверио ЈКП "Чистоћа и зеленило", чији радници по налогу Секретаријата за пољопривреду излазе до фарми и угинуле домаће животиње односе на сточно гробље, које је формирано иза пречистача отпадних вода.

Фармери немају замерке на рад ове службе. Међутим, приметно је да угинуле животиње бачене насред пута нису имале маркицу, односно, нису биле уматичене. Њихови власници направили су дивљу депонију, која врло лако може да постане извор заразе.

- Почетком недеље испред врата бивше кафилерије је била цела свиња од 200 килограма, а већ сутрадан ту је било само трупло без бутова. То је језиво шта се дешава - коментарише кратко један Бајмочанин.