Još uvek nije osnovan "Pokret za ništa", politička organizacija čiji je izborni cilj osvajanje nijednog glasa na izborima. S obzirom na to da, razumljivo, nema nikakvih informacija o "Pokretu za ništa", evo šta se zasad možda o pokretu može pretpostaviti:

Osnivački kongres "Pokreta za ništa" već nekoliko puta (nikoliko, zapravo) nije nigde održan, pa se samim tim zasad ionako nepostojećim delegatima niko nije ni obratio. U slučaju da bude ikakvih rezultata ovih neaktivnnosti, to će biti kreiranje Programa i Manifesta pokreta, a koje će biti završeno tek kad se iz sadržaja pomenutih dokumenata izbaci sve. Javnost će sa nepostojećim detaljima svega toga biti upoznata na konferenciji za štampu na koju niko neće doći.

"Pokret za ništa" neće se zalagati ni za šta, pa čak ni za išta. Na isti način, "Pokret za ništa" neće biti ni protiv čega, jer se na taj način stvaraju pretpostavke za formiranje stavova ili vrednosti, a nije predviđeno da nešto takvo ovaj pokret ikada ima. Podrška "Pokretu za ništa" najbolje se može izraziti putem potpunog ignorisanja njegovog postojanja, a ono - ako baš mora - može prerasti i u netrpeljivost prema pokretu, što veću to bolju.

"Pokret za ništa" će se - u slučaju postojanja ikakvog (a svakako neželjenog) budžeta za izbornu kampanju - on će biti sfućkan na providne plakate na kojima ništa ne piše, a koji će biti lepljeni na mesta nedostupna oku posmatrača. Ako novca ostane, građani će na (obavezno tuđu) kućnu adresu dobijati neadresirana pisma bez podataka o pošiljaocu, a unutar njih će se nalaziti listovi neispisane hartije, čiji će broj biti određivan u odnosu na to koliko ničega želi da se saopšti. Televizijsku kampanju - čije će odvijanje biti ničim izazvano - pokret će voditi što kraćim prekidima programa, uz pomoć zamrznutog kadra, koji simbolizuje ugašen televizor. Na ostalim medijima - ništa, jer i ovo pomenuto je previše nešto za "Pokret za ništa".

Pokret će izbornim neuspehom smatrati osvajanje čak i jednog jedinog glasa, a dodatan uspeh pokreta je da se nikakav izborni rezultat postigne sa što većom izlaznošću, jer je tada nikakvost željenog rezultata još veća. U tom smislu, idealna ciljna grupa "Pokreta za ništa" su svi preminuli građani, koji se iz nekih volšebnih razloga još uvek nalaze na biračkom spisku i još volšebnije izlaze na birališta, ali samo pod uslovom da ni mrtvi ne glasaju za pokret. Nadalje, sve dok "Pokret za ništa" ne bude promenio naziv u "Pokret ni za šta", apstinenti se smatraju pogrešnim načinom podrške pokretu. Takođe, pokret "bele listiće" smatra svojom nelojalnom, logički kontradiktornom i time neprincipijelnom konkurencijom.

U cilju pospešenja cilja svoga postojanja "Pokret za ništa" će organizovati terensku akciju obilaska svih svojih neglasača, koja će u najvećem broju slučajeva biti izvedena tako što će se zvoniti na vrata samo onim biračima kod kojih u trenutku obilaska nema nikog kod kuće. Ukoliko "Pokret za ništa" ikada bude imao ikakve podatke o građanima koji iz čistog inata ili gluposti odlučuju da svoj glas na izborima ipak daju pokretu, ove individue će takođe biti obuhvaćene terenskom akcijom putem nagovaranja, maltretiranja, pa čak i podmićivanja, sve dok ne promene svoju besmislenu odluku.

Završni miting "Pokreta za ništa" biće održan u prisustvu onih preostalih malobrojnih birača koji još uvek ne odustaju da glasaju za pokret i koji će zato sami stajati u potpuno praznom prostoru. Prevoz učesnicima neće biti obezbeđen, ali se, uz pristojnu sumu novca za kauciju, može dobiti presečena kifla u kojoj nema ničega.

Za svaki glas koji na izborima bude eventualno dobio, "Pokret za ništa" će od Republičke izborne komisije tražiti poništavanje izbora na svakom biračkom mestu na kome se neželjeni incident dogodio. Ali ako i pored svega toga dođe do izbornog neuspeha, ni neizabrani predsednik "Pokreta za ništa", kao ni neizabrano rukovodstvo, neće podneti nikakvu ostavku jer rukovodstvo pokreta uopšte ne postoji, a i na taj način nepopularnost pokreta će rasti. Tako da ništa. Prethodna rečenica je ujedno i mogući slogan pokreta, a i od toga takođe ništa neće da bude.

I nikom ništa.