FARMA svinja u Surčinu "Eko organik lajf" na kojoj je otkrivena svinjska kuga je blokirana i u njoj se preduzimaju veterinarsko-sanitarne mere. To znači da će sve životinje koje su bile u dodiru sa zaraženim prasetom biti uništene, a prostor u kojem su boravile dezinfekovan.
Veterinarski inspektori su u redovnoj kontroli pre šest dana otkrili da je jedno uginulo slabašno prase zaraženo svinjskom kugom. Od tada na farmu niko osim radnika ne može da uđe, ali i oni prolaze kroz mere dezinfekcije, kupaju se i menjaju odeću pri svakom ulasku i izlasku. Inspektori su u zaštitnim odelima i cipelama, koje takođe pršću pre i posle izlaska iz svinjskih obora.
Načelnik odelenja za zaštitu zdravlja životinja pri Ministarstvu poljoprivrede mr Budimir Plavšić kaže da je ovo 11 slučaj svinjske kuge u ovoj godini.
- Nije je do sada bilo na velikim farmama gde se svinje redovno vakcinišu - kaže Plavšić. - Svinjska kuga se javlja samo tamo gde prasad nisu vakcinisana i to najčešće u malim dmaćinstvima. U ovom slučaju pojavila se kod vakcinisanog praseta, ali ono je bilo takozvano "škart" prase, nenapredno, mršavo i slabog imuniteta. Analaizama tek treba da se utvrdi kako je zaraženo. U svakom slučaju svinjska kuga je kao ptičiji grip i sve životinje koje su bile u dodiru sa obolelom moraju biti uništene.
Plavšić objašnjava da svinjska kuga nije opasna po čoveka i da se ne može preneti dodirom. Zaraženo meso, naravno nije za jelo.
- U ranijem periodu na ovoj farmi nije bilo klanja svinja za prodaju tako da nema opasnosti da se u prodavnicama možda kupi zaraženo meso - tvrdi Plavšić. - Takođe, sve životinje pre nego što se utovare na kamione za transport pregleda veterinarski inspektor, a veterinarsku kontrolu prolaze i ispred klanice.

PROIZVODNjA

GODIŠNjA proizvodanja farme "Eko ogranik lajf" je 90.000 svinja. Trenutno farma nije puna, a zbog kuge će morati da se isprazni objekat u kojem se drže mlađe kategorije svinja. Poslednjih godina ovo je prvi put da se kod njih pojavila kuga, iako su redovno vakcinisali prasad.