RADOVI na kanalizaciji, asfaltirana stajališta i najava izgradnje još jednog vrtića teši stanovnike Altine da će i njihovo naselje sustići druga u pogledu infrastrukture. Veličinom gotovo da mnoga i prevazilazi, ali njeni žitelji još u neizvesnosti čekaju okončanje legalizacije.

Iz njiva tokom poslednjih 20 godina niklo je čitavo naselje nižih i višespratnih kuća. Skoro 26.000 žitelja, koliko se pretpostavlja da ima Altina, smestilo se i u stanove modernih zgrada, dok mnogi kvadrati još čekaju svoje kupce. Nizove okućnica razbijaju i velike poslovnice i magacini, koje u ovaj deo Zemuna svakodnevno dovode i oko 3.500 radnika.

Međutim, svi dele istu muku - blato umesto trotoara, velike bare po asfaltu, koje opominju da podzemne vode nadolaze, pa tako nastaju i poplave u podrumima.

- Kad je hladnije vreme, ima je i previše, a leti pritisak u česmi presuši od zalivanja bašti i punjenja bazena - podelila je sa nama sugrađanka Jelena Šušnjar. - Ipak, prija mi mir od kada sam se preselila sa Novog Beograda, ali sada nas najviše muči kako legalizovati sve izgrađeno.

Ovo je i primaran zadatak i za Udruženje građana i privrednika Altine, kojima nadu i volju za postojanje već 13 godina uliva bar neki rešeni komunalni problemi.

- Svi uglavnom imaju samo pravo na korišćenje zemljišta, koje je dodeljeno mahom izbeglicama, koje su se ovde naselile silom prilika - kaže, za "Novosti", Slavko Đermanović, predsednik Udruženja. - Taj status je sada prepreka za legalizaciju objekata gde su ljudi uložili sve što su stekli. Nadamo se da će se naći rešenje koje će olakšati i privrednicima sa istim problemom da razvijaju svoj posao. Neophodno je i da se istraje u širenju kanalizacione mreže u etapama, kako je planirano, ali mora da se naprave i odvodi podzemnih voda koje ljudima godinama prave štetu.

Sve je tešnja i Osnovna škola "Sava Šumanović" i jedini vrtić "Milica", jer sve više mladih porodica pronalaze svoj dom na Altini. Mališani svoje igralište imaju tek u uređenom parkiću kod Crkve Svetog đakoma Avakuma, gde stoji nedovrešeno obdanište još iz 2008. godine. Najava gradonačelnika da će do kraja ove godine naselje dobiti novi vrtić, teši roditelje, iako bi voleli da i čistinu sa druge strane popuni dom zdravlja ili bar neko sportsko igralište i zelenilo.

OD HEMINGVEJA DO MIJE ALEKSIĆA

PETINA objekata koji obuhvataju stari deo naselja izgrađena je između 1960. i 1970. godine, a ostatak stihijskom i neplanskom gradnjom od 1990. naovamo. Karakteristična su i imena ulica: Džesi Ovens, Pavle Vuisić, Mija Aleksić, Migel Servantes, Ernest Hemingvej...

ZLATNI NOVAC

OMEĐANA današnjim Dobanovačkim putem i auto-putem Beograd - Novi Sad, Altina je bila poštanska stanica između Singidunuma i Sirmijuma. Iako joj tursko ime u prevodu znači "zlatni novac", poznatija je kao najveće izbegličko naselje, formirano početkom devedestih godina.

PRVI ASFALT DOBILI TEK 2000.

ALTINA se nalazi u severozapadnom delu Beograda, na 11 kilometara od centra grada. Graniči se sa naseljima Nova Galenika, Zemun Bačka, Vojni put, Plavi horizonti, Zemun polje. Tek 2000. godine naselje je dobilo asfaltirane ulice, ali i dve linije gradskog prevoza 81 i 81l, kao i 707.