INTERESOVANjE za produženi boravak u prvom i drugom razredu je ove godine manje nego prošle. Prema podacima Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, iz gradske kase će se izdvajati novac za plate nastavnika u boravku za prvi i drugi razred u 13 osnovnih škola, dok ih je prošle godine bilo 42. Broj škola u kojima će trećaci i četvrtaci moći da budu u boravku ostao je isti - 78.

Ukupan broj učenika nižih razreda koji će ove godine boraviti u školi pre i posle nastave manji je za oko 1.000, govore podaci Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu. Kako navode nadležni, sa oko 5.000 školaraca u produženom boravku, ove godine će raditi 196 nastavnika, dok je pre godinu dana 236 učitelja radilo sa oko 6.000 dece.

- Broj zainteresovanih za produženi boravak svake godine varira, a ovo su očekivane cifre imajući u vidu da je za oko 400 manje prvaka - kažu u Sekretarijatu. - Dnevnica za posao učitelja u produženom boravku je 833,33 dinara. Grad razmatra mogućnost da od 1. januara poveća ovu dnevnicu, jer je reč o odgovornom poslu koji mora biti bolje plaćen.


PROČITAJTE JOŠ - Ko ima prostora u školi imaće i boravak


Sa decom u boravku rade profesori razredne nastave, koje angažuju škole po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a izbor zaposlenih je u nadležnosti direktora. Učitelji su angažovani samo u boravku, a njihova plata zavisi od broja radnih dana. Ne postoji propisana dokumentacija za upis u produženi boravak, potrebno je da samo roditelji u školi prijave da su zainteresovani za ovu uslugu. Stručno uputstvo Ministarstva propisuje da u grupama može biti najmanje 25, a najviše 30 dece.

- Broj dece u produženom boravku u školama varira od godine do godine i zavisi od zainteresovanosti roditelja za ovu uslugu - navode u Sekretarijatu. - Grad Beograd finansira plate učiteljica i učitelja koji rade u produženom boravku za treći i četvrti razred. U prvom i drugom razredu, za novootvorene grupe, škole zahtev šalju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i tek po dobijanju odbijenice, Grad ima osnov da plaća i njih.


PROČITAJTE JOŠ - UPIS U OSNOVNE ŠKOLE: Stiglo čak 2.000 molbi sa strane


PROCEDURA

POHAĐANjE produženog boravka je besplatno. Roditelji u nekim školama plaćaju ručak u produženom boravku, što zavisi od same škole i dogovora roditelja i direktora, ali nijedna škola nije obavezna da ga organizuje. Za produženi boravak potrebno je da škola za to ima adekvatan prostor, opremu i nastavna sredstava. Pre traženja "dozvole", potrebno je da pribavi inicijativu Saveta roditelja, saglasnost Nastavničkog veća i odluku Školskog odbora.