NACRT plana detaljne regulacije šireg područja Bloka 9b na teritoriji Zemuna i Novog Beograda, koji se, po kanalizacionoj crpnoj stanici postavljenoj ovde, naziva Retenzija, predstavljen je građanima na javnom uvidu u zgradi Gradske uprave. Površina plana obuhvata 22 hektara, a tu bi u budućnosti trebalo da budu izgrađene dve predškolske ustanove za prijem oko 650 dece, kao i sportski tereni iznad kanalizacione crpne stanice. Planom je predviđena i izgradnja objekata i kompleksa javnih službi.

Ciljevi plana su, kako se navodi u dokumentima Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju, unapređenje postojeće saobraćajne mreže, oplemenjivanje zelenih površina i povećanje broja parking-mesta.

- Osim površina za stanovanje, planom se predviđa izgradnja objekata i kompleksa javnih službi. Ujedno, prema planiranom broju stanovnika, oko 8.870 na teritoriji plana, potrebno je sagraditi dve predškolske ustanove za prijem oko 650 mališana, dok će deca školskog uzrasta koristiti kapacitete postojećih osnovnih škola u okruženju. Zelena površina na objektu retenzije, odnosno crpne stanice od oko 1,5 hektara, imaće dvojaku funkciju - hidrotehničku i rekreativnu. Iznad retenzije biće omogućena izgradnja sportskih sadržaja - igrališta i terena za rekreativni sport, a koji ne smeju biti zatvorenog tipa - kažu iz Direkcije.

Pročitajte još - Dogodine u prestonici i devet montažnih obdaništa

U dokumentu se navodi i da su postojeće zelene površine, koje datiraju još od izgradnje stambenih objekata u blokovima 8a i 9b, devastirane i zapuštene. Zato je potrebno zasaditi još biljaka, ozeleniti travnjake, urediti slobodne površine, kao i posaditi drvorede visokih lišćara na parkinzima. U planu je obnavljanje postojećih površina za igru dece različitih uzrasta, sportskih igrališta, kao i postavljanje parkovskog mobilijara.

Osnovna ograničenja prostora tokom izrade nacrta bili su, kako navode, veliki broj neplanski izgrađenih objekata komercijalne i mešovite namene, prostor retenzije sa antenskim stubovima mobilne telefonije, kao i visok nivo podzemnih voda.

DEPO METROA U LAUDONOVOM ŠANCU

U BULEVARU Mihajla Pupina, u zoni raskrsnice sa Ulicom Aleksandra Dupčeka, rezervisan je prostor za potrebe trase prve linije Beogradskog metroa. A od Ulice Aleksandra Dupčeka, Ulicom Žarka Miladinovića planirana je veza ka depou beogradskog metroa u Laudonovom šancu.