GRAD u narednom periodu ima u planu izgradnju dva pontona za pristajanje turističkih plovila. Kako je planirano u Sekretarijatu za privredu, jedan bi trebalo da se nalazi na Savi na lokaciji u bloku 45 u Novom Beogradu, dok bi drugi bio na Dunavu u Vinči.

Na ovaj korak, kako se navodi u obrazloženju, gradska uprava se odlučila kako bi omogućila lakši i kvalitetniji pristup obali brodovima koji u Beograd dolaze rečnim putem. Planirana dužina pontona će biti 25 metara, širine sedam metara, a visine 1,20 metara.

- Osim svih kulturnh i zabavnih sadržaja, Beograd svojim prirodnim položajem "leži" na dve velike reke, Savi i Dunavu. Iz tog razloga ubrzano se razvija i nautički turizam. Nautički turizam ne podrazumeva samo velike putničke brodove, već i rečne jahte, kako stranih turista, tako i sve veći korpus domaćih. Zbog toga je Sekretarijat za privredu odlučio da se izvede nekoliko tipskih plutajućih objekata - pontona za pristajanje turističkih plovila. Izgradnjom će plovila biti usmerena na kvalitetna mesta za vezivanje, te neće biti prinuđena da pristaju na neadekvatna i nesigurna mesta - stoji u planu.


PROČITAJTE JOŠ:
Četvrta šansa za potomstvo za 100 parova

Kako se navodi u dokumentu, ponton će biti katamaranskog tipa, a na glavnoj palubi bi trebalo da bude postavljena nadstrešnica. POntoni će moći da se koriste i za pristajanje putničkih turističkih brodova i jahti.

Idejno rešenje budućeg izgleda pontona već postoji, a projekat je izradila firma "Ahis građevinski biroĆ iz Novog Sada.

UREĐENA OBALA

PREMA planu obala će biti uređena, očišćena i betonirana tako da omogući prilaz osobama sa invaliditetom. Na pontonu će se iz bezbednosnih razloga nalaziti i oprema za spasavanje.