Pranje sudova ili brisanje prašine - nije svejedno. Ma kako nam mrski kućni poslovi bili, istraživanja pokazuju da nisu svi isti. Neki više utiču na kvalitet veze nego drugi.

Za žene, pranje sudova je kamen spoticanja u odnosu. Dame koje češće peru sudove nezadovoljnije su seksualnim životom i manje zadovoljne vezom nego žene koje dele ovaj posao sa partnerom.

Za muškarce, odlazak u nabavku sa partnerkom ima pozitivne efekte. Muškarci koji su u kupovinu odlazili sa partnerkom bili su zadovoljniji seksom i vezom generalno u odnosu na pripadnike jačeg pola koji su nabavku obavljali sami.

Što je uobičajenije za neki posao da ga ljudi rade u paru, veće je nezadovoljstvo ako je samo jedna strana prinuđena da ga obavlja, objašnjavaju naučnici. Zbog toga je važno da nabavku obavljate sa partnerom, kao i pranje sudova, tako da jedna strana pere, a druga sklanja sudove.