BROJ pacijenata koji boluju od srčane slabosti raste u celom svetu. Uzrok takvog trenda još nije poznat. Za ogromnu većinu obolelih spas je u doživotnom uzimanju lekova, a za jedan broj pacijenata - ugradnja srčane pumpe, srce donora ili potpuno veštačko. Iako se srčana slabost uglavnom pogoršava, u praksi je, kako u intervjuu za "Novosti" navodi profesor dr Igor Gregorič, kardiohirurg Teksas medikal centra, bilo slučajeva da se i sa teškom srčanom slabošću zbog koje je došao u stanje da mu se ugradi srčana pumpa, pacijent oporavi, s tim što je kod nekih taj oporavak bio privremen, a kod nekih trajan.

Profesor Gregorič, kardiohirurg Teksas medikal centra, koji je nedavno bio gost u Beogradu na stručnom skupu o srčanoj slabosti, navodi primer četrnaestogodišnjeg pacijenta izlečenog od ozbiljnog oštećenja srca.

- Dečak je preležao tešku infekciju srčanog mišića i usled nje razvio srčanu slabost. Pre 15 godina jedino što je moglo da mu pomogne bila je srčana pumpa.Dve godine od ugradnje pokazalo se da mu više nije potrebna, jer je srce počelo bolje da radi i izbacuje i prima više krvi. Pumpu smo izvadili, on sad ima 30 godina, i na terapiji je lekovima.

* Koliko se često dešava da se pacijent oporavi od srčane slabosti?

- Od 1.000 pacijenata sa srčanom slabošću 50 njih ima tu, kako mi lekari kažemo, reverzibilnu formu bolesti. U svojoj kliničkoj praksi imao sam nekoliko ovakvih pacijenata. Među njima bila je i mlada žena koja je nakon porođaja razvila srčanu slabost. Ugrađena joj je veštačka pumpa i posle godinu dana je izvađena, jer se rad srca popravio. Ipak, ima i situacija da je oporavak samo privremen, pa ponovno nastane potreba za veštačku potporu srcu.

* U kojoj meri lekovi mogu da doprinesu oporavku od srčane slabosti?

- Najveći broj pacijenata se drži pod kontrolom upravo zahvaljujući lekovima. Oni se stalno usavršavaju. Nedavno je sprovedena studija u Londonu u okviru koje su primenjivani jaki steroidni lekovi za oporavak oštećenog srčanog mišića. Do oporavka je zaista dolazilo, međutim neželjeni efekti tako jakih lekova su bili zabrinjavajući. Zato je njihova primena zabranjena u Americi.

foto P.Mitić

* Od čega zavisi da li će kod nekoga bolest da napreduje, a kod nekog stagnira?

- Pacijent srčanu slabost može da razvije zbog ishemijske bolesti srca ili zbog snažnog srčanog udara, postojanja aneurizmi na srcu, miokarditisa i drugih mnogobrojnih stanja. To je jedino što nam je u suštini poznato, kao i kada mogu da pomognu lekovi, a kada je neophodna hirurgija. Sve drugo je nepoznanica i nemamo parametre na osnovu kojih bismo mogli da procenjujemo kada će pacijentu stanje da se pogorša ili poboljša. On do kraja života može da ostane na lekovima. Kod nekih srčana slabost bude toliko progresivna da je operacija hitna i mora da se ugradi totalno veštačko srce. Poslednjih nekoliko godina pacijenti sa veštačkim srcem mogu da idu kući i da se kreću, a nekada su zbog složenosti tog aparata bili prikovani za bolnički krevet.

* Koliko savremena tehnologija pomaže u lečenju srčane slabosti?

- U ogromnoj meri, jer zahvaljujući savremenoj tehnologiji mi smo u prilici da pomognemo obolelima. Najznačajnije su savremene srčane pumpe koje se ugrađuju na srčani mišić, a baterije se pune preko bežične konzole, dakle nema kablova kao ranije i pacijent ima sav potreban komfor. Danas u svetu ima nekoliko pacijenata koji žive duže od 10 godina sa jednom istom srčanom pumpom, jedan više od 13 godina. Ipak, kod najvećeg broja srčana pumpa traje nekoliko godina i mora da se menja, ili ti pacijenti budu transplantirani. Srčane pumpe nisu uvek idealno rešenje, jer su moguće komplikacije u vidu infekcija i unutrašnjeg krvarenja, ali nekome spasavaju život.

foto P.Mitić


* Kada se pacijent upućuje na operaciju?

- Srčana slabost se do krajnjeg stadijuma leči lekovima. Dakle, kada pacijent više ne može da se kreće, već stalno mora da sedi i leži, znači da mu lekovi više ne pomažu. Tada se na osnovu mnogobrojnih dijagnostičkih procedura odlučuje da li je kandidat za srčanu pumpu, transplantaciju ili veštačko srce. Od srčane slabosti najčešće obolevaju osobe srednjih i poznih godina, mada je neminovnost da starenjem svi mi razvijamo neku formu slabljenja srčanog mišića. Naročito su slabljenju srčanog mišića podložni muškarci i dva puta češće pate od srčane slabosti nego žene.

* Koliko često se pacijenti sa srčanom slabošću kontrolišu?

- Sve zavisi od stadijuma bolesti. Nekima je potrebno da se kontrolišu jednom mesečno ili ređe, a ima onih koji moraju svake nedelje kod lekara. Ovi pacijenti podvrgavaju se mnogobrojnim dijagnostičkim i interventnim metodama.

foto P.Mitić


SPAS ZA 2.000 PACIJENATA

* Klinika na kojoj radite važi za najugledniji kardiohirurški centar u svetu, da li zato mnogi lekari dolaze upravo u vaš centar na usavršavanje?

- Cela Amerika je jedan veliki kardiohirurški centar, jer mi u Americi godišnje uradimo oko 3.000 transplantacija i ugradimo oko 3.500 srčanih pumpi. Veštačko srce se dosta retko radi. Ono se ugrađuje kada stvarno ništa drugo ne može da pomogne, a nema donorskog srca. Na godišnjem nivou u svetu se ugradi svega stotinak veštačkih srca. Za 50 godina od kada postoji, veštačko srce urađeno je kod svega oko 2.000 pacijenata u svetu.