Ministarstvo prosvete ove godine nabaviće besplatne udžbenike za 84.348 učenika, a za te svrhe kao i nabavku publikacija za školske biblioteke izdvojeno je 611.372.929 dinara.

Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz porodica koje primaju socijalnu pomoć, đaci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i treće i svako naredno dete u porodici, bez obzira na materijalni status.

PROČITAJTE JOŠ: Broje prvake za besplatne knjige

"Svesni teške ekonomske situacije sa jedne strane, a ograničeni sredstvima iz budžeta sa druge, želimo da u školskoj 2018/2019. godini projektom Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola obuhvatimo što veći broj učenika osnovnih škola", kažu za Tanjug u Ministarstvu prosvete.

Da bi besplatne udžbenike dobilo treće i svako naredno dete u porodici neophodno je da još dvoje dece bude u sistemu školovanja.

PROČITAJTE JOŠ: Bačeno milion novih udžbenika

Učenici iz socijalno ugroženih porodica dobiće udžbenike o trošku Ministarstva prosvete ukoliko njihovi roditelji dostave školi dokaz da su primaoci socijalne pomoći.

O deci sa smetnjama u razvoju škole već imaju evidenciju.

"Škole su već prijavljivale učenike koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike i zaključno sa 19. martom i prema evidentiranim prijavama pravo na besplatne udžbenike ostvaruje 84.348 učenika, po svim navedenim kategorijama", kažu u Ministarstvu prosvete.

Prošle godine besplatni udžbenici obezbeđeni su za 86.000 učenika, a za te svrhe i nabavku publikacija za školske biblioteke izdvojeno je 597.330.838 dinara.

Učenici mlađih razreda osnovne škole dobiće udžbeničke komplete za matematiku, srpski ili maternji jezik, svet oko nas, prirodu i društvo i strani jezik.

U starijim razredima predviđeni su udžbenički kompleti za matematiku, srpski ili maternji, prvi strani jezik, geografiju, istoriju, hemiju, fiziku i biologiju.