Skupština Srbije usvojila je više sporazuma, među kojima i Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o izručenju optuženih između Srbije i SAD, koji će imati retroaktivno dejstvo.


Ovaj ugovor, kojim se predviđa izručenje državljana bez obzira na nacionalnost, važiće retroaktivno u odnosu na sva krivična dela koja su u njemu pobrojana, osim sa jednim izuzetkom.


Naime, član 21 precizira da će izvršni organ zamoljene države imati diskreciono pravo da odbije izručenje za krivično delo izvršeno pre 1. januara 2005. godine, što znači da SAD ili Srbija, po sopstvenoj proceni, mogu da odluče da li će traženu osobu izručiti ili neće, čak i ako su ispunjeni svi zakonski uslovi za izručenje, koje utvrđuje sud.


PROČITAJTE JOŠ: Hoće li Srbija predati Gurija Amerikancima?


Prema novom Ugovoru, ako ga ratifikuju parlamenti obe države, biće moguće izručiti sopstvenog državljanina za praktično sva krivična dela, među kojima su i krivična dela savremenog doba - kao što su "sajber" kriminal, pranje novca, organizovani kriminal, terorizam i druga.


Međutim, Ugovor propisuje da izručenje neće biti odobreno ako je delo za koje se izručenje traži političko krivično delo.


Takođe, nadležni organi obe države mogu da odbiju izručenje ako procene da je zahtev "politički motivisan" ili ako procene da se delo tiče "povrede vojnih dužnosti, koje ne spadaju u krivična dela iz opšteg krivičnog prava".