VELIKI broj napada na advokate koji nisu rasvetljeni kroz sudske postupke - razlog je za zabrinutost ne samo ljudi iz ovog esnafa, već i građana Srbije čija prava i interese advokatura treba da štiti. Posle više od 50 različitih napada na advokate koji nisu bili rasvetljeni, ubistvo advokata Dragoslava Miše Ognjanovića bila je kap koja je prelila čašu i skrenula pažnju javnosti na pitanje zaštite advokata u obavljanju dužnosti.

Ustavom zajemčena samostalnost i nezavisnost od države, kao i obaveza da privatni interes građanina kog zastupa uvek pretpostavi pre svega javnom interesu, ali i svakom drugom privatnom interesu, jeste ono što advokaturu izdvaja od drugih profesija.

- Zbog toga je delotvorna krivičnopravna zaštita advokata neophodna pretpostavka kvalitetnog vršenja pravde u svakom demokratkom društvu - navode u Advokatskoj komori Beograda.


PROČITAJTE JOŠ: USVOJENE IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Uvedena doživotna kazna zatvora

Tokom sedmodnevnog protesta koji je organizovala Advokatska komora postignut je konsenzus stručne javnosti da napad na advokata predstavlja napad na pravosuđe i da advokati moraju biti zaštićeni isto kao sudije i tužioci. Tako je formirano stalno telo za praćenje svih napada na advokate, u čiji sastav su ušli predstavnici Ministarstva pravde, suda, tužilaštva, policije i advokature, sa zadatkom da prate delotvornost istraga u svim dosadašnjim i budućim slučajevima napada na advokate.

Republički javni tužilac je doneo i obavezujuće uputstvo svim javnim tužilaštvima u Srbiji da se u svim slučajevima u kojima je advokat oštećeno lice postupa sa posebnom pažnjom i hitnošću, kao i da se o svim ovim slučajevima dostavljaju mesečni izveštaji Republičkom javnom tužilaštvu.

Preduzete mere predstavljaju značajan napredak u odnosu na prethodni period, ali je činjenica da u rasvetljavanju ubistva advokata Miše Ognjanovića i dalje nema nikakvih vidljivih pomaka, na čemu advokatura i dalje insistira.


KOMPLETAN DODATAK „ADVOKAT“ MOŽETE POGLEDATI OVDE