Povodom teksta „SKLONjENI JER SMO SMETALI“: Docenti Filozofskog fakulteta objašnjavaju zašto su otpušteni”, koji je objavljen 23. aprila 2019. godine na sajtu Novosti, našoj redakciji se reagovanjem obratio punomoćnik dr Nade Zečević, koja se pominje u ovom tekstu.

U navedenom tekstu je, između ostalog, objavljeno sledeće:

„Potpis nisu stavila dva strana člana komisije, a jedan član, dr Nada Zečević, nema odgovarajuće naučno zvanje da bi bila njen deo - kaže Maja Nikolić“.

U reagovanju se navodi:

- Kako su gorenavedene informacije apsolutno neistinite, u skladu sa članom 84 Zakona o javnom informisanju i medijima, zahtevamo objavljivanje sledećeg odgovora: "Nije istina da dr Nada Zečević nema odgovarajuće naučno zvanje za člana izborne komisije".

DR MAJA NIKOLIĆ: MINISTARSTVO POTVRDILO MOJU TVRDNjU

Povodom reagovanja punomoćnika dr Nade Zečević, našoj redakciji obratila se dr Maja Nikolić, koja je citirana u pomenutom tekstu. Ona kaže da je njena tvrdnja da dr Zečević nema odgovarajuće naučno zvanje u potpunosti tačna i da ne predstavlja „najgrublji napad na čas i ugled“, već se zasniva na činjenici da ona po Zakonu i odgovarajućem Pravilniku ne poseduje nijedno naučno zvanje, što je u dva navrata potvrđeno dopisima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sa ovim dopisima upoznat je i dekan Filozofskog fakulteta.

Dr Nikolić objašnjava da po važećem Zakonu ne postoji ekvivalencija domaćih i inostranih naučnih zvanja, stoga svaki pojedinac koji želi da bude prepoznat kao nosilac nekog naučnog zvanja u Srbiji mora se obratiti Ministarstvu i proći ceo proces izbora u jedno od tri naučna zvanja, i to bez obzira na status koji ima ili je imao u nekoj inostranoj naučnoj/nastavnoj instituciji. Iz tog razloga u dopisu Ministarstva jasno piše da Nada Zečević „nema stečeno naučno zvanje “, te se „u našoj zemlji tretira kao doktor nauka bez naučnog zvanja“. Ta činjenica je onemogućava da učestvuje u komisijama za izbor u nastavna ili naučna zvanja u Srbiji, ističe dr Maja Nikolić.