Maturanti koji nisu uspeli da se upišu na neki od sedam univerziteta u Srbiji u junu, sada imaju drugu šansu, jer početkom septembra svi univerziteti organizuju drugi upisni rok.

Na fakultetima ostala su ukupno 3.283 mesta na budžetu, dok je za studente koji nameravaju da se sami finansiraju ostalo 6.604, što znači da novu šansu budući brucoši mogu da potraže na ukupno 9.887 mesta.

Na Beogradskom univerzitetu, koji je naš najstariji i najpopularniji univerzitet, na budžet može da se upiše još 1.055 maturanata, a za samofinansirajuće studente ostalo je 2.154 mesta. Na Univerzitetu u Nišu na budžetu je ostalo 450 mesta, a samofinansirajućih 1.260, na Prištinskom univerzitetu, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, na budžet može da se upiše još 515 budućih brucoša, a svoje školovanje da plaća njih 517. U Novom Pazaru ostalo je 210 budžetskih mesta i 96 samofinansirajućih, u Kragujevcu ima 413 mesta na budžetu i 939 samofinansirajućih. U Novom Sadu preostalo je 640 mesta na budžetu i 1.638 za samofinansirajuće studente.

Na Beogradskom univerzitetu, na koji se tradicionalno upisuje najviše studenata, u prvom upisnom roku sva mesta su popunjena na FON, Arhitektonskom fakultetu, Saobraćajnom, Biološkom i Defektološkom fakultetu.

Na Ekonomskom i Pravnom popunjena su sva budžetska mesta, ali mesta ima za samofinansirajuće studente.

Pročitajte još - UPIS NA FAKULTETE: Više indeksa nego brucoša

Najviše upražnjenih mesta ostalo je na Poljoprivrednom fakultetu, gde se na račun budžeta može upisati još 170 brucoša, a samofinansirajućih 314.

Prijavljivanje kandidata obavlja se krajem avgusta, a prijemni su početkom septembra, i termini se razlikuju od fakulteta do fakulteta.


Građevinski fakultet u Beogradu najavio je da na studijskim programima građevinarstvo i geodezija i geoinformatika još ima mesta za studiranje na teret državnog budžeta, kao i za samofinansirajuće studente.

Prijavljivanje za upis je 2. septembra, a prijemni ispit iz matematike dva dana kasnije. U slučaju da ostane slobodnih mesta, pravo na naknadnu prijavu imaju i oni koji su prijemni iz matematike u septembarskom roku položili na nekom od drugih tehničkih fakulteta.

Dekan Vladan Kuzmanović je istakao da potreba za građevinskim inženjerima progresivno raste i da će se taj trend nastaviti u narednim decenijama.

Kada je reč o visini školarine, na većini fakulteta cena je ista kao i prošle godine, dok se pet fakulteta u Beogradu odlučilo za poskupljenje. Na Saobraćajnom fakultetu studenti će, tako, umesto 90.000 dinara, morati da plate 108.000, na Mašinskom je cena povećana sa 66.000 dinara na 72.000, na Ekonomskom sa 85.000 na 90.000, na Pravnom sa 95.000 na 99.000, dok je na Učiteljskom cena sa 99.000 skočila na 102.000 dinara.


Na fakultet mogu da se upišu svi koji su završili srednju četvorogodišnju školu, a na prijemnom se računaju bodovi na osnovu uspeha u srednjoj školi, koji nosi najmanje 16 a najviše 40 bodova. Oni se sabiraju sa bodovima sa prijemnog ispita, gde se može osvojiti od 0 do 60 bodova.

Pročitajte još - UPIS NA FAKULTET: Trka za 22.889 mesta na budžetu

Prijemni ispiti su vrlo rigorozni, pa je tako, osim dobrog znanja, potrebno i poštovanje strogih pravila, za koja važi da, ako se prekrše, nema ništa od upisa na željeni fakultet.


Ko zakasni ne može na prijemni i tako gubi šansu da se upiše. Takođe, obavezno je doneti jedan dokument - ličnu kartu ili pasoš. Kandidat kod sebe treba da ima listić sa prijavnim brojem, koji se dobija na prijavljivanju za prijemni ispit, i plavu hemijsku olovku kojom će rešavati test. Strogo je zabranjeno korišćenje dodatnih pomagala, kao što su mobilni telefoni, a pribor potreban za polaganje ispita dobija se od dežurnog nastavnika. Nije dozvoljen razgovor sa drugim kandidatima, kao ni odlazak u toalet. Prijemni traje tri sata.


DOKUMENTA ZA PRIJAVLjIVANjE

* Svedočanstvo za svaki razred srednje škole

* Diploma o položenom maturskom ispitu

* Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog

* Diplome sa takmičenja

UNIVERZITET UMETNOSTI

Na Univerzitetu umetnosti mesta za drugi upisni rok ostalo je na Fakultetu muzičke umetnosti, i to devet mesta na budžetu i šest mesta za samofinansirajuće studente.

Na Fakultetu dramskih umetnosti, kao i na Fakultetu primenjenih umetnosti, neće biti septembarskog upisnog roka, jer su sva mesta popunjena u junu. Na Fakultetu likovnih umetnosti prijemni ispiti su u toku.