Povodom pretnje predsednika Sindikata „Sloga“ da će se samozapaliti, predstavnici dva reprezentativna Sindikata JKP „Parking servis“-a, “Nezavisni sindikat“ i „Sindikalna organizacija – Samostalni sindikat“, koji broje preko 900 članova, saopštavaju da sindikat „Sloga“, sa pet članova nema svojstvo reprezentativnog sindikata da bi u ime većine zaposlenih, mogao da ocenjuje uslove rada.

Imajući u vidu rezultate koje su u proteklom periodu zajednički ostvarili poslodavac JKP „Parking servis“ i reprezentativni sindikati zaposlenih, a koji su nesumnjivo doveli do poboljšanja uslova rada, očigledno je da delovanje Sindikata „Sloga“ predstavlja politički instruisane aktivnosti.

Naime, reprezentativni sindikati su aktivno učestvovali u izradi Kolektivnog ugovora, kojim su obezbeđena veća prava za zaposlene. Obezbeđena je jednokratna solidarna pomoć na godišnjem nivou i povećani su iznosi za jubilarne nagrade. Isto tako svim zaposlenima koji žive van teritorije grada Beograda obezbeđena je naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju od mesta prebivališta do mesta rada. Obezbeđeni su sistematski pregledi za sve zaposlene i organizovan je besplatan boravak u planinskim i banjskim odmaralištima, kao i učešće na sportskim i radno-proizvodnim takmičenjima.

U prethodnom periodu, poslodavac i reprezentativni sindikati su zajedničkim trudom doprineli da JKP „Parking servis“ Beograd, postane moderno preduzeće koje koristi savremene tehnologije za svoj rad, koje je mnogo ulagalo u poboljšanje uslova rada, podizanje kvaliteta HTZ i IT opreme, opremanje kancelarijskog prostora i stvaranje pozitivnog radnog okruženja. Takođe implementiran je Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, kao vid brige o svim zaposlenima i rezultat je smanjenje broja povreda na radu za oko 45% u periodu od godinu dana, kao i drugi međunarodni standardi.

Posebno ističemo značaj prijema u radni odnos oko 400 zaposlenih u 2018. godini koji su do tada radili preko omladinskih zadruga i agencija za kadrovske usluge i čija su primanja povećana za oko 80%, čime smo obezbedili isti radno pravni status za sve zaposlene.

Sramno je što predsednik nereprezentativnog sindikata „Sloga“ zbog ličnog nezadovoljstva i frustracija zbog odsustva podrške zaposlenih pribegava ovakvim metodama, kojima ugrožava svoj ali i živote drugih ljudi.