Na inicijativu ministra zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milana Krkobabića na današnjoj sednici Vlada Srbije dala je saglasnost da zaposlenima u javnim preduzećima, koja su u 2017. ostvarila dobit, bude isplaćen deo te dobiti.

To je u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o Budžetu i Zakonom o radu, saopšteno je iz kabineta ministra Krkobabića.

"Na inicijativu ministra u Vladi Srbije zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milana Krkobabića, Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici dala saglasnost za raspodelu dela dobiti za 2017. godinu zaposlenima u javnim preduzećima koja su ostvarila dobit u 2017. godini, na ime učešća zaposlenih u dobiti, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o Budžetu i Zakonom o radu", navedeno je u saopštenju.