EVROPSKA komisija, analizirajući napredak srpske ekonomije za godinu dana, upozorava na to da su javne investicije i dalje nedovoljne. Podseća da je neophodno restrukturiranje javnih preduzeća, kako ne bi i dalje opterećivala budžet. Neophodni su reforma u borbi protiv korupcije, veća konkurencija, efikasna i nepristrasna javna administracija, kao i pravosuđe. Savetuju i da razvijemo mehanizam za proveru svih javnih investicija u zemlji, da se ne bi radilo na onima koje nisu ni održive, niti neophodne.

Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji, u petak je poslovnoj zajednici, u Privrednoj komori Srbije, predstavio glavne zaključke i preporuke poslednjeg izvešataja o napretku EK.

Pročitajte još - BRNABIĆ O ODNOSU EU PREMA PRIŠTINI: To nije EU u koju verujem

- Posle 12 meseci, nema napretka u tri segmenta - javnim nabavkama, konkurenciji i slobodi medija - poručio je u petak Fabrici. - Napredak je zabeležen u 21 segmentu. Najveći napredak Srbije je u makroekonomskoj stabilnosti. Ako Srbija želi da nastavi sa reformama, može da ispuni svoje potencijale. Ukoliko bi sprovela sve reforme, mogla bi da raste sedam odsto godišnje.

Poslovna zajednica, kako je poručio u petak predsednik PKS Marko Čadež, već se uključila u izradu nacrta novih zakona o zaštiti konkurencije i javnim nabavkama. U odnosu na pre sedam godina i period kada Srbija još nije bila kandidat za EU, privreda je napredovala.

- Samo između dva izveštaja Evropske komisije, za godinu dana, 40 preduzeća iz Evropske unije je uložilo oko 450 miliona evra u Srbiji i omogućilo otvaranje 19.000 radnih mesta - istakao je Čadež. - Robni izvoz Srbije je porastao za 86,3 odsto, dok smo izvoz u EU udvostručili - sa 5,4 milijarde evra na 10,9 milijardi evra godišnje. Izvoz usluga u svet je porastao za 94 odsto. U 2012. godini imali smo milijardu evra stranih direktnih investicija, a prošle godine su one bile tri i po puta veće. Privreda je napredovala u finansijskim rezultatima. Te godine je zabležila gubitak od 87 milijardi dinara, a lane profit od oko 500 miliona dinara. Kriterijumi EU su sve teži, ali je za Srbiju to dobro. Važno je da budemo spremni, da budemo ravnopravni partner.

Pročitajte još - U junu otvaramo samo jedno poglavlje?

REFORME SPORE

VELIKE strukturne reforme javne uprave, poreske uprave i preduzeća u državnom vlasništvu napredovale su sporo, produžavajući neefikasnosti - stoji u izveštaju. - Vlasti se bave slabostima u budžetskom okviru i njegovim upravljanjem. Država zadržava snažan trag u ekonomiji, a privatni sektor ometaju slabosti u vladavini prava, naročito korupcija, neefiskano pravosuđe i sprovođenje poštene konkurencije.