Komercijalna banka omogućava klijentima da na brz, jednostavan i transparentan način dođu do neophodnih novčanih sredstava uz pomoć gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje.

U ponudi su: dinarski gotovinski krediti sa rokom otplate do 12 meseci i fiksnom kamatnom stopom, kao i dinarski i devizni gotovinski krediti, krediti sa osiguranjem koji klijentima obezbeđuju sigurnost i kontinuitet u otplati u slučajevima gubitka posla i u slučaju smrti usled nezgode, krediti obezbeđeni hipotekom sa deviznom klauzulom i krediti sa pologom depozita, svi sa rokom otplate do 95 meseci.

Za gotovinske i kredite za refinansiranje mogu da apliciraju i fizička lica koja nisu klijent Komercijalne banke, a prednost ovih kredita u odnosu na druge vrste pozajmica je što se uz minimalan set potrebnih dokumenata, veoma brzo i uz transparentne uslove, dolazi do potrebnog gotovog novca, uz nižu kamatnu stopu, duži rok otplate i manju mesečnu obavezu, navodi se u saopštenju Komercijalne banke.

Korisnici eBank naloga imaju mogućnost da pokrenu online proces dobijanja gotovinskih kredita putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR.

Procedura je jednostavna, popuni se onlajn zahtev i prilaže skenirana ili fotografisana dokumentacija, posle odgovora iz Banke, klijent bira ekspozituru u koju će doći i potpisati dokumentaciju o kreditu.