OD 1. januara 2022. preduzeća i preduzetnici će fakture moći da izdaju isključivo u elektronskom obliku, a ne u papiru. Ovo je jedna od novina predviđena novim Predlogom zakona o računovodstvu, o kojem su raspravljali poslanici u parlamentu.

Ministar finansija Siniša Mali u četvrtak je u Skupštini Srbije predstavio ovaj i još dva predloga ekonomskih zakona - o reviziji i o kontroli državne pomoći.

- Cilj je podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, što je jedan od preduslova za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u zemlji, za podsticaj razvoju domaće privrede i privlačenje potencijalnih stranih investicija - izjavio je Mali, govoreći o Predlogu zakona o računovodstvu i Predlogu zakona o reviziji.


PROČITAJTE I: Višak ide građanima i privredi


Ministar je naglasio da ća preduzeća i preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge - u roku od tri godine od dana stupanja na snagu novog Zakona o računovodstvu biti u obavezi da usklade svoje poslovanje sa odredbama zakona.

- Biće definisana obaveza preduzeća, odnosno preduzetnika da fakture kao računovodstvene isprave izdaju isključivo u elektronskom obliku. Pojednostaviće se procedura izdavanja faktura i skratiti vreme neophodno za obavljanje ovih poslova, a biće obezbeđen brži povraćaj PDV - naveo je Mali i dodao da će e-fakture biti obavezne od 1. januara 2022.

Prema njegovim rečima, različite kategorije pravnih lica moći će da primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja prilikom sastavljanja redovnih finansijskih izveštaja.

- Ovo će uticati na dodatno smanjenje troškova pravnim licima u vezi sa finansijskim izveštavanjem, lakše poslovanje i obezbeđivanje da njihovi finansijski izveštaji budu transparentniji i pouzdaniji - kazao je Mali.

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

 Jedna od najvažnijih izmena Predloga Zakona o reviziji je što se javni nadzor nad obavljanjem revizije i kontrola kvaliteta nad radom revizorske struke objedinjava u okviru jedne institucije - Komisije za hartije od vrednosti. Sada se ovaj postupak odvija u tri institucije - Komori ovlašćenih revizora, Odboru za javni nadzor nad obavljanjem revizije i Ministarstvu finansija.

Ministar je dodao da će izmenama zakona o računovodstvu biti prihvaćene i preporuke Manivala - komiteta Saveta Evrope koji okuplja eksperte koji procenjuju usklađenost država članica sa svim relevantnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. To se odnosi na zabranu osnivanja firmi i agencija za pružanje računovodstvenih usluga osobama koje su krivično osuđivane. Zabrana se proteže i na preduzeća i povezana lica, koja su krivično osuđivana.

Kada je reč o Predlogu zakona o kontroli državne pomoći, njime se, prema ministrovim rečima, postiže jačanje transparentnosti prilikom dodele pomoći, efikasnija kontrola, kao i otklanjanje nejasnoća koje su uočene u primeni postojećeg propisa:

- U zakonu su jasno istaknuti i pobrojani instrumenti dodele državne pomoći radi lakšeg snalaženja davaoca državne pomoći, a navedene su i situacije koje ne predstavljaju državnu pomoć. Predlaže se i uspostavljanje registra državne pomoći i pomoći male vrednosti, i to najkasnije u roku od godinu dana od početka primene ovog zakona.

On je istakao i da će usvajanjem Predloga zakona o kontroli državne pomoći biti ispunjene i preuzete obaveze iz SSP, pri čemu će Komisija za kontrolu državne pomoći steći status pravnog lica, raspolagati sopstvenim budžetom i za svoj rad odgovarati Narodnoj skupštini. Ona će moći da naloži i povraćaj već dodeljenih sredstava.

LICENCE

Svi sertifikati koje poseduju knjigovođe i računovođe u Srbiji, a koji im omogućavaju da se bave tim poslom, važiće i nakon usvajanja novog Zakona o računovodstvu, izjavio je Mali.

Kako je naveo - svi sertifikati važiće i dalje, a novim zakonom stvara se obaveza za nove računovođe i knjigovođe da imaju licence koje su usklađene sa evropskim normama.