DELEGACIJA Narodne skupštine Srbije predstavila je na međunarodnoj parlamentarnoj konferenciji u Kijevu dosadašnje rezultate i planove za budući rad na otvorenosti parlamenta.


Aktivnosti kojima se rad Skupštine približava građanima predstavila je generalni sekretar Narodne skupštine Svetislava Bulajić koja je ukazala na postojanje prenosa prenos sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela uživo, zasedanja van sedišta i druge primere dobre prakse po kojima je Srbija preuzela primat u regionu.


Govorila je i o uključivanju građana i predstavnika civilnog sektora u rad Skupštine kroz učešće na javnim slušanjima u organizaciji parlamentarnih odbora i mogućnost da putem internet stranice postavljaju pitanja, daju predloge i prate prenos javnih slušanja.


Najavljeno je da će u narednom periodu Narodna skupština posebnu pažnju posvetiti većem uključivanju građana u procese donošenja odluka i razvijanju pozitivnijeg stava javnog mnjenja prema Skupštini.


Parlament Srbije predstavljali su i potpredsednici Skupštine Veroljub Arsić i Gordana Čomić.