Umesto da razotkrije svoje tajne, kasnoantički lokalitet "Vrelo" u Šarkamenu, čini se, iz godine u godinu pokazuje sve veću misteriju. Istražujući ovog leta prostor između dve kule zapadne kapije, arheolozi su otkrili da se neuobičajeno širok bedem prostire sve do južne kule.

- Znali smo na prostoru kapije da je bedem udvojen i da je širine oko pet i po metara, međutim, nismo znali da je ta širina bedema sve do južne kule zapadne kapije. Izuzetno monumentalan, širok bedem za koji sad nemamo neko funkcionalno objašnjenje zašto bi zid između te dve kule i prostor zapadne kapije bio te monumentalne širine - kaže dr Sofija Petković, viši naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, rukovodilac radova na "Vrelu".

Takvi su bedemi, vele arheolozi, u arhitekturi Rimskog carstva veoma retki. Oni su rezervisani samo za prestonice, tipa bedema Aurelijanovog u Rimu, odbrambenih bedema Konstantinopolja...

- Ovo je, ipak, jedno manje utvrđenje, dimenzija 100 puta 100 metara. Čak i da je ono branilo carsku rezidenciju, takva širina bedema je neshvatljiva - kaže dr Petković.

Šarkamensko zdanje, kvadratnog oblika, sa 10 kula, otkrivaju arheolozi, sa unutrašnje strane uz južni, severni, zapadni i istočni zid, ima prostorije u nizu.

Pročitajte još - Vrelo čeka turiste

- Naša je ideja da sve te prostorije otkrijemo postupno. Radili smo sada na zapadnom sektoru, na prostorijama u zaleđu severne kule zapadne kapije. Naša ideja i cilj je da u narednih nekoliko godina čitavu južnu polovinu ovog utvrđenja, od zapadne kapije ka jugozapadnoj kuli, preko celog južnog bedema ka istočnoj strani do istočne kapije, u potpunosti konzerviramo i prezentujemo javnosti - kaže Gordan Janjić, arheolog i viši muzejski savetnik Muzeja Krajine, koordinator projekta.

Do arheološkog nalazišta, koje je svetu 1996. dalo jedinstven nalaz, nakit carice majke, i dalje nema asfaltiranog puta. Ekipa arheologa, međutim, nastoji da svojim radom opravda očekivanja Ministarstva kulture, lokalne samouprave u Negotinu i obe institucije, Muzeja Krajine i Arheološkog instituta, te ovaj lokalitet stavi na mapu stalne arheološke turističke ponude Srbije, gde mu je odavno i mesto.

Pročitajte još - Misterija carske kule sa osam uglova

- Radi se na 30 kilometara od grada, na pet kilometara od prvog naseljenog mesta, u jednoj rečnoj dolini u kojoj uslovi nisu najadekvatniji za petnaestak radnika i četiri člana stručne ekipe. Ali, evo mi se borimo sedmu godinu zaredom, kao i pre toga 15 godina, sa verom i nadom da će ova naša arheološka istraživanja doprineti razjašnjavanju svih činjenica vezanih za rimskog imperatora Maksimina Daju, koji je vladao od 305. do 313. godine. I ne samo razjašnjavanja u smislu arheološko-istorijskih činjenica, već i u smislu konzervacije i prezentacije ovog lokaliteta, da bi on mogao što je pre moguće da postane predmet interesovanja turista i posetilaca - dodaje Janjić.

Dr Sofija Petković i Gordan Janjić

RADNICI

Arheolozima na "Vrelu" tokom ove kampanje pomagali su i članovi Omladinske zadruge, ali i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Okružni zatvor u Negotinu.

ISTRAŽIVANjA

Iako je ovo nalazište bilo poznato još od 1889., kada ga je prvi put zabeležio Feliks Kanic, a prvi skicirao arhitekta Đurđe Bošković 1947., "Vrelo" se prvi put istraživalo 1975., a intenzivnije tek od 1994. pa sve do 2003. Posle desetogodišnje pauze, istraživanja su nastavljena 2013. i od tada već sedam godina su redovna.