Na Grepcima u livanjskom naselju Prispu, gde se danas nalazi katoličko groblje, tokom kraćeg zaštitnog arheološkog iskopavanja pronađena je ostava oružja iz 8. veka pre nove ere.


Kako je u ime Franjevačkog muzeja i galerije Gorica kazala Marija Marić Baković, istraživanja su rađena u septembru, nakon čega su usledila dodatna ispitivanja i analiza, dok su rezultati objavljeni juče, preneo je Klix.ba.


"Grepci nikada nisu sistemski arheološki istraživani, a tokom iskopavanja jedne porodične grobnice slučajno su pronađeni nalazi koji govore o važnosti koju je ovo naselje imalo od praistorije preko antike do srednjeg veka", kazala je Baković.


Ona je dodala da se na obližnjem Luščiću kraj Prispa na Livanjskom polju razvilo naselje iz bronzanog doba, a tokom kasnijih razdoblja težište je prebačeno na Grepce.


Na Grepcima je, kako kaže, nađena ostava oružja iz 8. veka pre Hrista dok je rimska nekropola obližnjeg naselja u Vašarovinama bila smeštena na padinama Grebaca.


Tokom ranog srednjeg veka na Grepcima se razvilo naselje za čije potrebe je podignuta crkvica uz koju je nastalo groblje.


"Podatke o kasnosrednjovekovnom naselju u Prispu na Grepcima nalazimo u darovnici bosanskog kralja Stjepana Ostoje od 8. decembra 1400. godine, a u darovnici bosansko-hrvatskom velikašu Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću, među naseljima livanjskog kantona navode se i Grepci", istakla je Baković.


Pročitajte još: Albanija: Pronađeno drevno korinćansko naselje iz šestog veka pre nove ere


Uz to, ona je dodala da je na Grepcima registrovano veće groblje sa 53 stećka, a ovim istraživanjem istraženo je tek šest grobova sa 11 ukopa.


"U grobovima su nađeni delovi nošnje poput prstenja, ulomka kopče, te novčić. Okvirno se radi o grobovima 13. do 15. veka, a prema rasporedu sačuvanih stećaka jasno je da je reč o groblju rasprostranjenom na velikom prostoru koje je do sada dislocirano savremenim grobnicama", kazala je Baković.


Njihovim istraživanjima utvrđeno je da su grobovi bili raspoređeni u redovima koji su se pružali od severa prema jugu delimično prateći prirodni nagib terena.


"Nažalost, ipak je veliki deo groblja dislociran novovekovnim grobovima na način da ne dobijemo nikakve arheološke podatke. Uspeli smo da istražimo deo srednjovekovnog groblja, a nadamo se da će se istraživanje u budućnosti i nastaviti", naglasila je Baković.