Ministar prosvete i kulture Republike Srpske mr Natalija Trivić razgovarala je danas sa ombudsmanom za decu Republike Srpske Dragicom Radović o dosadašnjoj saradnji i budućim zajedničkim aktivnostima na unapređenju položaja dece u Republici Srpskoj.

Na sastanku je konstatovano da su ciljevi Ministarstva prosvete i kulture i Ombudsmana za decu Republike Srpske podudarni a to je najbolji interes dece. Razgovarano je o primeni Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među decom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske, koji su potpisali ministar prosvete i kulture i ministar unutrašnjih poslova. Ministar Natalija Trivić pojasnila je da je cilj ovog protokola da unapredi društvenu brigu o deci i da ih zaštiti ukoliko dođe do vršnjačkog nasilja te da preciznije odredi korake koje škole treba da preduzimaju.


PROČITAJTE JOŠ: Dok je spavao u automobilu na parkingu, devojka mu ukrala 11.500 evra i nestala

Ombudsman za decu Dragica Radović ukazala je na potrebu donošenja programa čiji bi smisao bio zaštita zdravlja dece kroz vaspitno-obrazovni rad, kao i podzakonskog akta o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika.