Tag: arhijerejski sabor

Vladikama ne preti penzija

Arhijereji SPC okupiće se 15. maja na prolećnom zasedanju Sabora. Dnevni red ne znaju ni episkopi, ali neće biti rezova


Slučaj Artemije na dnevnom redu

U sredu u Beogradu počinje jesenje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve


Vatikan kao saveznik

U Moskvi se od 24. do 29. juna održava Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve. Teme su odnosi crkve i države i liberalizacija hrišćanske zajednice


Sve­do­či­te svo­ju ve­ru

Sve­ti ar­hi­je­rej­ski sa­bor SPC za­vr­šio rad i upu­tio po­dr­šku Cr­noj Go­ri. Izražena za­bri­nu­tost za srp­ski na­rod na KiM, sprem­nost kao i da se s ma­ke­don­skom je­rar­hi­jom u ras­ko­lu us­po­sta­vi je­din­stvo


Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Da li ste napravili proračun da li će vas đačke potrepštine ove godine više koštati?