S RAČUNA opštine Budva, koji je dugo blokiran, skinut je "katanac". To je omogućilo isplatu julske zarade zaposlenima u organima uprave. Novoizabrani predsednik Srđa Popović, kako je i obećao nakon što je seo u vruću fotelju prvog građanina, uspeo je u dogovoru s poveriocima da reši deo problema. Kako je naveo, sad radi na tome da zaostala primanja budu isplaćena zaposlenima u javnim preduzećima i onima na opštinskom budžetu.

Koliko će deblokada potrajati, jer neplaćeni računi stižu jedan za drugim, i kada će zaposleni primiti preostale plate koje im se duguju, teško je reći. Posle dobre letnje, kada se budžet odlično dnevno punio, nastupa period mrtve sezone. A tada su i prilivi novca značajno manji.

Po informacijama iz lokalne uprave, dužnoj opštini se i te kako mnogo i - duguje. Najviše po osnovu nenaplaćenih komunalija za velike objekte: stambene, poslovne, turističke i druge. A duž rivijere se gradilo i gradi bez prestanka i u vreme finansijske krize koja trese Evropu, region, pa tako i Crnu Goru.

Takođe se duguje opštini mnogo novca i na ime neplaćenog poreza od, opet, većih firmi, ali i pojedinaca. Najavljene su oštrije i efikasnije mere, kao što je i nepopularna prinudna naplata.

SUĐENjA PREMA prijavama iz državnog tužilaštva, na osnovu kojih su u nekoliko navrata hapšeni raniji čelni ljudi opštine i njihovi saradnici, sumnja se da je budžet zloupotrebama položaja pojedinaca oštećen za milionske sume. Koliko i kako, pokazaće suđenja koja je iniciralo tužilaštvo.

Finansijska kriza u opštini traje poodavno. Ali, pojačala se tokom leta, kada je Komercijalna banka AD blokirala račun, jer punih pet godina nisu izmirivane obaveze po kreditu od tri miliona evra. Usledila je onda i druga blokada, takođe od strane jedne druge banke, potom su račun blokirale i neke firme iz Budve i pojedinci. I zaposleni nisu primali plate.

Prema izveštajima relevantnih institucija u Crnoj Gori, opština je tokom 2014. dugovala po raznim osnovama, od države do raznih kompanija, preduzeća i pojedinaca, oko 65 miliona evra. S druge strane, nekada najbogatijoj opštini u zemlji, koja je poslednjih godina najveće gradilište ne samo na obali, investitori brojnih solitera u kojima su najviše stanovi za tržište duguju, po nezvaničnim podacima, oko 50 miliona evra.

Pre je, naime, važio zakon da se inače skupe komunalije obračunavaju i plaćaju nakon završetka gradnje objekta, a ne kao sada kada ih prvo treba platiti, pa onda početi zidati prema utvrđenoj planskoj dokumentaciji. I dugovi opštini na osnovu poreza su veliki. Desilo se da velike građevine budu završene, da ih njihovi vlasnici "stave u funkciju", a dugove ne izmire.

DAVALO SE KAPOM I ŠAKOM

U OPŠTINI Budva, koja zaista ima potencijale, ali ne i racionalne domaćine i čijim pravilnim korišćenjem bi trebalo da je stalno "u plusu", trošilo se naveliko. Za raznorazne manifestacije i promocije, putovanja i skupe večere, koje su istina potrebne, ali ne gala i ne tako često, kao da novca ima napretek. Davalo se, što kažu meštani kapom i šakom gde treba, ali i gde nije bilo nužno, pa je kasa i stoga praznija nego što bi trebalo da bude.