VIDEO-SNIMCI koji su ovih dana osvanuli na pojedinim portalima i društvenim mrežama o navodnoj ugroženosti reke Tare i prekomernom odlivu otpadnih voda iz fabrike betona "Jabuka", na gradilištu deonice auto-puta Smokovac - Mateševo (43,1 km) uznemirili su ekologe, kao i sve zaljubljenike u "suzu Evrope". Nisu pomogle reakcije predstavnika kineske kompanije CRBC, koji su uporno tvrdili da građevinski materijal, uključujući i otpadne vode sa gradilišta nikako ne dospevaju u Taru. Džaba i objašnjenja da se proizvodni proces u fabrici betona temelji na sistemu recirkulacije, kako je planirano u proceni uticaja na životnu sredinu, na osnovu koje su dobijene ekološka i vodna dozvola, sve dok se u tu priču novinari nisu uverili na licu mesta.

Minulih dana govorilo se da je Vlada Crne Gore dala dozvolu CRBC da kopa pesak u koritu reke i na obalama odlaže materijal koji je nastao kopanjem tunela! Međutim, zahvaljujući projektu nevladine organizacije "Grin houm", novinari su posetili gradilište CRBC-a, obišli severni portal tunela Vjeternik, tunel Vilac, betonjerke, drobilična i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Pročitajte još - EKOLOŠKI INCIDENT: Zamućena "suza Evrope"

Konsultant kineske firme Milica Daković kazala je da od samog početka radova na izgradnji prioritetnih deonica auto-puta Bar - Boljare, kompanija poštuje sve zakone koji se odnose na zaštitu životne sredine.

- Kada je počela izgradnja, dostavljeni su elaborati procene uticaja na životnu sredinu za koju je CRBC dobio ekološku saglasnost. Osim toga, usvojeni su planovi upravljanja građevinskim i opasnim otpadom, a 2016. godine smo definisali i program praćenja zaštite životne sredine - kaže Dakovićeva. - To je jedan "živ" dokument koji sublimira sve mere za zaštitu životne sredine. Ne smemo zaboraviti ni prateće objekte duž trase, koji shodno našem zakonodavstvu podležu proceni uticaja na životnu sredinu.

Kinezi postavili postrojenja za prečišćavanje vode, Foto Vlada CG

Ona je naglasila da CRBC sa lokalnim akreditovanim laboratorijama sarađuje u merenju kvaliteta otpadnih, podzemnih, površinskih voda, zemljišta, vazduha i buke.

- Trenutno u zoni gradnje radi 21 postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Do sada je urađeno 280 testova otpadnih voda. Projekat je veliki po obimu i veliki je izazov i sa aspekta životne sredine - istakla je Dakovićeva, dodajući da se na smanjenje negativnih uticaja na okolinu može intervenisati i u toku rada na projektu.

POMAHNITALA TARA

HIDROLOG prof. dr Mihailo Burić, stručni konsultant u firmi EZ, upozorava da su vodotoci Tare bujični i da teku nekontrolisano i da bi njihovo uređenje bilo korisno. Kako tvrdi, takva opcija je i zakonski dozvoljena.

- Prema Zakonu o vodama, dozvoljeno je uređenje bujičnih tokova. Uređenje vodotoka je pozitivna, a ne negativna stvar. Regulacijom izlivanja, promenom vodotoka, postiže se pozitivan efekat - ističe Burić, i naglašava da procedura zahteva da se pre svega uradi projekat.