Srpsko kulturno i humanitarno društvo „Morava“ iz Štutgarta, glavnog grada nemačke pokrajine Baden-Virtemberg, postoji tek 21 godinu. Već od svog osnivanja, iako po broju članova ne spadaju u velika udruženja, „Moravci“ su se dokazivali kao vrsni čuvari srpske kulture, folklora i pesama ali i kao veoma vredni humanitarci. Organizovali su ili su uzeli učešća u brojnim humanitarnim akcijama, uvek spremni da pomognu ljudima u svojoj matici.

Naravno da su neke humanitarne akcije zahtevale dosta vremena za pripreme i provođenje. Tako je to bilo i sa akcijom dostave 50 invalidskih kolica Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, nedaleko od Novog Sada.

„Morava“ je još pre godinu dana saznala da su pomenutom domu potrebna brojna invalidska kolica. To je bio dovoljan razlog da čelni ljudi Društva odmah krenu u akciju.

Za vreme ne tako davne posete predsednika „Morave“ Nebojše Antića i blagajnice Ljubice Pantić Domu u Veterniku, sa rukovodstvom te ustanove dogovorena je donacija i potpisan je odgovarajući ugovor.

Odmah po povratku u Štutgart krenula je akcija nabavke modernih invalidskih kolica.

Iz kase Društva je izdvojeno 6.000 evra a oko 2.500 evra je sakopljeno od donatora na jednoj priredbi.


Gospođa Vera Gregović, suosnivač „Morave“ i dugogodišnja predsednica javno se zahvalila službenicima Generalnog konzulata Srbije u Štutgartu kao i generalnom konzulu Božidaru Vučuroviću na izuzetnoj pomoći na sređivanju potrebne dokumentacije za ovu pošiljku.

Rekla je da su im sadašnji predstavnici države uvek, u okviru svojih ovlašćenja i mogućnosti, pružali pomoć za sve humanitarne akcije i izlazili im u susret - što ranijih decenija nažalost često nije bio slučaj.