Od 25 ispitanih uzoraka poluproizvoda od mesa, dva su imala povećan broj bakterija, a u jednom je sadržaj proteina bio ispod minimum, saopštila je Organizacija potrošača Kragujevca.

Od 17 uzetih uzoraka meda, jedan je odstupio od standarda kvaliteta i pokazao vrednosti diastaze ispod minimuma i HMF iznad maksimuma.

Organizacija potrošača Kragujevca je u saradnji sa Institutom za javno zdravlje obavila mikrobiološko i fizičko-hemijsko ispitivanje meda i poluproizvoda od mesa.

Prema rečima predsednika te organizacije potrošača Zorana Nikolića, cilj ispitivanja je bio obuhvatanje što većeg broja uzoraka.

Trudili smo se da obuhvatimo sve velike markete i proizvode koji se puno kupuju, zato što je na njima najlakše napraviti uzorak, izjavio je Nikolić i dodao da su rađene analize zdravstvene bezbednosti i kvaliteta.

Predstavnica Instituta za javno zdravlje Kragujevca Nela Đonović navela je da su, kada je reč o mesu i proizvodima od mesa, analize pokazale i parametre koji se tiču mogućih zagađivača, kao što su prisustvo aditiva, teških metala, antibiotika ili hormona.

Kod proizvoda od meda je posebno bitan hemijski parametar aktivnost dijastaze. Ona ukazuje na to da li je med bio prethodno zagrevan na određenoj temperaturi, što je jedan od najvažnijih pokazatelja kvaliteta, izjavila je Nela Đonović.