MALOLETNI prestupnici sa područja Požarevca kojima preti novčana ili kazna zatvora do pet godina, imaju priliku da "okaju greh" preko društveno-korisnog rada. Ovakva mogućnost njima se pruža zahvaljujući protokolu o primeni vaspitnog naloga, koji je potpisan između Centra za socijalni rad i predstavnika gradskih preduzeća, ustanova i organizacija u kojima će se maloletnici angažovati.

- Vaspitni nalog je institut iz Zakona o maloletnim počiniocima krivičnih dela kojima se izbegavaju skupa i dugotrajna suđenja. U pitanju su dva takva naloga - uključivanje u društveno-koristan rad i uključivanje u tretman savetovališta. Maksimalno traju šest meseci i ne utiču na redovno pohađanje nastave i na ostale aktivnosti maloletnika - rekla je Tatjana Rajić, direktorka Centra za socijalni rad.

Pročitajte još: I devojčice u kriminalu

Potpisivanju protokola prisustvovali su i predstavnici Višeg tužilaštva, Višeg suda i Policijske uprave. - Požarevac je jedan od prvih gradova koji primenjuje institut vaspitnog naloga. Potpisivanjem ovog protokola, sada postoji uređeni pravni sistem koji dozvoljava primenu naloga. To neće samo nama olakšati rad, već će i preventivno delovati na maloletnike - rekao je Slobodan Kovačević, zamenik višeg javnog tužioca.

U primeni vaspitnog naloga učestvovaće Crveni krst, Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, JKP "Komunalne službe", "Sportski centar Požarevac", Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim i autističnim licima i UG "Šansa".

Više javno tužilaštvo u Požarevcu


TRI MERE

U POŽAREVCU će se raditi na tome da se, osim navedena dva, uvedu još tri naloga: poravnanje sa oštećenim, redovno školovanje ili rad i, po potrebi, lečenje od bolesti zavisnosti. Naloge prema maloletniku mogu primeniti nadležni javni tužilac ili sudija, u zavisnosti od toga kako se on odnosi prema delu koje je učinio i prema oštećenom licu.