MREŽU osnovnih škola u Kikindi ubuduće će činiti osam matičnih škola, jedna muzička, jedna za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i dve za obrazovanje odraslih. Status matičnih škola imaće pet gradskih, kojima će biti pridruženo sedam seoskih. Samo seoske škole u Mokrinu i Sajanu zadržavaju matični status. Jedina gradska ustanova, koja neće imati isturena odeljenja u selima jeste "Feješ Klara".

Ovakav predlog o mreži osnovnih škola, bez većih zamerki, usvojila je Skupština grada. Kako je obrazloženo, OŠ "Sveti Sava" biće pridružena škola u Banatskom Velikom Selu, pa će ta ustanova imati 38 odeljenja i 788 učenika. Škola u Iđošu postaće istureno odeljenje gradske "Žarko Zrenjanin" sa ukupno 32 odeljenja i 684 učenika, škole u Nakovu i Novim Kozarcima postaće odeljenja "Đure Jakšića" i zajedno će imati 39 odeljenja i 656 đaka. Škole iz Bašaida i Banatske Topole postaće delovi škole "Jovan Popović" sa 39 odeljenja i 680 đaka. Ruskoselska škola postaje deo gradske "Vuk Karadžić" i imaće 565 učenika u 33 odeljenja. Mokrinskoj školi status matične zadržao je broj od 26 odeljenja sa 492 učenika. Isti status imaće "Feješ Klara", ali sa 17 odeljenja i 230 đaka, i škola u Sajanu sa samo 62 učenika u osam odeljenja.


PROČITAJTE JOŠ - Zašto je Kikinda zaslužila Evropsku zastavu časti?


- Svedoci smo drastičnog pada broja dece, zbog čega je u nekim seoskim školama manje od 60 đaka. Vodili smo računa o gradu, školama i deci, koja će i dalje pohađati iste škole, samo će one kao ustanove imati drugačiji status. Motiv nam je bio da škole budu stabilne. Poslednjih 20 godina nije se sprovodila analiza, a radna grupa za izradu mreže škola, predložila je da se ubuduće to razmatra svake godine - poručila je Bosiljka Srdić, zamenica gradonačelnika Kikinde.

Predsednik Aktiva direktora osnovnih škola, čelnik škole "Sveti Sava" i član radne grupe Vitomir Radak, kaže da se novom mrežom smanjuje broj direktora, pa će ih umesto 15 sada biti osam.


MAĐARSKI

NASTAVA na mađarskom, kao jeziku nacionalne manjine, izvodiće se u gradskoj školi "Feješ Klara" i seoskoj "Mora Karolj" u Sajanu. Predlog mreže osnovnih škola podržao je i Mađarski nacionalni savet. Obrazovanje odraslih organizovaće se u Mokrinu i Ruskom Selu.